W 2022 r. rodziny mogą skorzystać z podobnych preferencji jak w latach poprzednich: ulgi na dzieci oraz możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem (osób samotnych). Od początku 2022 r. wprowadzona została też nowa ulga dla rodzin 4+. Żaden rodzic wychowujący co najmniej czwórkę dzieci nie zapłaci podatku do limitu 85 528 zł.

Różne limity

– Nowe rozwiązania wydają się korzystne dla rodzin. Ich zastosowanie może jednak wywoływać wątpliwości. Należy pamiętać, że w każdej z tych ulg obowiązuje limit dochodu pełnoletnich dzieci. W 2022 r. został on podniesiony z 3089 zł do 16 061,28 zł. Jeżeli jednak dziecko zarobi ponad ten limit, rodzic traci ulgę – mówi Agata Malicka, współwłaścicielka biura rachunkowego.

Wyjaśnia, że ulgi przysługują na trzy grupy dzieci:

- małoletnie,

- pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Polsce oraz w innych państwach.

Jednak dzieci do 25. roku życia nie mogą uzyskać w roku podatkowym dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej), podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (skala podatkowa) lub art. 30b (np. z giełdy) przekraczających dwunastokrotność renty socjalnej. W 2022 r. jest to właśnie 16 061,28 zł.

– Limit tej samej wysokości odnosi się też do przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, czyli zwolnienia dla osób poniżej 26. roku życia. To oznacza, że nawet jeśli pełnoletnie pracujące dziecko jest całkowicie zwolnione z podatku, ponieważ jego przychody mieszczą się w kwocie poniżej 85 528 zł, to rodzic może stracić prawo do swojej ulgi – mówi Malicka.

Czytaj więcej

PIT: samotny rodzic rozliczy się z dzieckiem po staremu
Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Zwolnienie dla młodych

Przypomnijmy, że tzw. ulga dla młodych dotyczy osób poniżej 26. roku życia. Wolne od podatku są przychody z m.in. stosunku pracy i umów zlecenia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85,5 tys. zł. Zakresem zwolnienia nie będą objęte przychody np. z umów o dzieło czy samozatrudnienia.

Potwierdza to skarbówka w najnowszej interpretacji nr 0115-KDIT2.4011.244. 2022.1.MD. Sprawa dotyczyła samotnej matki, której pełnoletnia córka zarobiła na umowie zlecenie w 2021 r. 6 tys. zł. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że podatniczka nie może rozliczyć się za 2021 r. jako samotny rodzic, ponieważ dochody dziecka przekroczyły obowiązujący w 2021 r. limit – 3089 zł. Nie ma znaczenia, że córka była całkowicie zwolniona z podatku.

Preferencje dla samotnych

1 lipca 2022 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rozliczenia z samotnie wychowywanym dzieckiem.

Z preferencji skorzysta rodzic lub opiekun prawny, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Podatek za 2022 r. będzie określany w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Zniesiony zostaje przepis wprowadzony 1 stycznia 2022 r., który zakładał odliczenie od podatku kwoty 1500 zł.

Preferencja nie ma zastosowania do osoby, która wychowuje wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym co najmniej jedno dziecko, również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z którą obojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Czytaj więcej

Samotni rodzice i małżeństwa zaoszczędzą na podatku