Politycy jak ognia boją się wprowadzenia podatku od nieruchomości uzależnionego od wartości budynków czy gruntów, ale eksperci nie ustają w opracowywaniu koncepcji tego podatku. Można się było o tym przekonać podczas piątkowo-sobotniej konferencji, zorganizowanej przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego działające na Uniwersytecie Jagiellońskim, pod patronatem medialnym „Rzeczpospolitej”.

– Podatek katastralny mógłby być sprawiedliwy – zauważył prof. Wojciech Morawski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zdaniem, gdyby stawka tej daniny od lokali mieszkalnych wynosiła ułamek procenta i była porównywalna z dzisiejszymi stawkami od metra kwadratowego, a przy tym istniałoby zwolnienie dla jednego lokalu dla jednego obywatela – nikt by na tym nie ucierpiał. – Za to znikłyby liczne wątpliwości co do tego, czy dany obiekt jest budynkiem lub budowlą – dodał, nawiązując do dzisiejszych przepisów, według których budowle używane w biznesie podlegają 2-procentowemu podatkowi od ich wartości początkowej. – Dochodzi do takich sytuacji jak na zaporach wodnych, na których stoją budynki. Sama zapora jest budowlą, ale stojący na niej budynek trzeba już oddzielnie opodatkować – mówił Morawski.

Wiele problemów z tym podatkiem widać także z perspektywy samorządowych kolegiów odwoławczych rozpatrujących spory podatników z gminami. – Dziś dochodzi do „legislacji nieświadomej”, bo zmiany np. w prawie budowlanym w istotny sposób wpływają na podstawę opodatkowania – mówił dr Paweł Majka z SKO w Rzeszowie. Dodał, że chodzi o definicje różnych obiektów, które mogą być budynkami lub budowlami, a te dwie kategorie są inaczej opodatkowane.

Obecnego systemu bronił dr Adam Kałążny, doradca podatkowy w Deloitte. – Opodatkowanie powierzchni mieszkalnej stawkami kwotowymi zapewnia stabilność opodatkowania i odporność na bańki spekulacyjne na rynku nieruchomości – wskazał Kałążny. Jego zdaniem krytykowany przez wielu podatników i doradców podatkowych brak zmian w tych przepisach wynika z tego, że więcej tu można napsuć, niż naprawić. Uważa on jednak, że dzisiejszy system opodatkowania budowli można ulepszyć. – Podstawą naliczania podatku mogłaby być wartość po amortyzacji, wówczas obciążenie firm stopniowo by się zmniejszało – zauważył.

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości: jak zaskarżyć decyzję fiskusa