Budzące wiele wątpliwości przepisy o opłacie cukrowej zostały częściowo wyjaśnione – tym razem przez administrację skarbową. W piśmie wysłanym w ubiegłym tygodniu do wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej przez zastępcę szefa KAS Annę Chałupę (sygn. DOP6.0723.24.2020.CNQO) znalazły się dwie z wielu kwestii nurtujących branżę spożywczą. Wprawdzie to stanowisko nie ma charakteru wiążących objaśnień czy interpretacji, ale może być cenne wobec małej dotychczas liczby wydanych stanowisk władz w tych sprawach.

Czytaj także: Podatek cukrowy: podstawowe informacje i stawki, kto jest zobowiązany, składanie informacji

Przedsiębiorców nurtowała kwestia, czy na fakturze VAT, dokumentującej dostawę słodzonych napojów do sprzedawcy detalicznego, należy umieszczać kwotę zapłaconego podatku cukrowego. Mogłoby to być potwierdzeniem, że została ona uiszczona na konkretnym etapie obrotu. Oszczędzałoby to przedsiębiorcom formalności związanych z wzajemnym weryfikowaniem tego faktu.

Wiceszefowa KAS zauważa, że wartość cukrowej opłaty jest w takim przypadku częścią ceny dostarczanych towarów. Nie ma zatem obowiązku, w świetle przepisów ustawy o VAT, informowania o tym na fakturze poprzez odrębne wyszczególnienie wartości uiszczanej opłaty. Nie ma też jednak zakazu takiej adnotacji.

„Wystawiając fakturę, sprzedawca może, w świetle przepisów ustawy o VAT, ująć całą kwotę żądaną od nabywcy w jednej pozycji faktury, stosując odpowiednią stawkę VAT, albo wyodrębnić osobno na fakturze wysokość tej opłaty, stosując do niej tę samą stawkę VAT, którą opodatkowana będzie dostawa napoju" – czytamy w dokumencie.

Branża spożywcza interesuje się także tym, czy opłatę cukrową trzeba uiszczać tylko od cukrów naturalnie występujących w składnikach napoju czy też tylko od cukrów dodanych w procesie produkcyjnym. Tu odpowiedź z KAS jest dość enigmatyczna. Zauważono, że podstawą naliczenia opłaty jest ilość cukrów zawartych w produkcie gotowym do sprzedaży– zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie napoju. „Informacja ta nie różnicuje źródła pochodzenia cukrów (czy wynika z naturalnego składu produktu, czy został dodany w procesie produkcyjnym). W związku z powyższym, aby upewnić się, czy produkt powinien zostać objęty opłatą, w pierwszej kolejności należy sprawdzić wykaz jego składników" – brzmi stanowisko KAS.

W piśmie poinformowano też, że różne publikacje wyjaśniające kwestie związane z opłatą cukrową mają być publikowane na rządowej stronie internetowej biznes.gov.pl, w części dotyczącej podatków i księgowości, w zakładce „Chcę rozliczać inne podatki".

Niejasne przepisy o opłacie cukrowej i „małpkowej" mają być już w najbliższych miesiącach wiążąco interpretowane tak jak inne przepisy podatkowe – w drodze interpretacji wydawanych na podstawie ordynacji podatkowej. Wynika to z uchwalonej 25 lutego przez Sejm noweli do ustawy o zdrowiu publicznym. Jej proces legislacyjny jeszcze się jednak nie zakończył, a więc przedsiębiorcom pozostają wyjaśnienia udzielane na różne sposoby przez resort zdrowia oraz – jak w tym przypadku – Krajową Administrację Skarbową.