Z ustawy o PIT wynika, że premiowana ulgą inwestycja powinna stanowić przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Pojęcie to jest zdefiniowane w art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Na przykład takim przedsięwzięciem jest zamiana źródeł energii na odnawialne albo ulepszenie, w wyniku którego zmniejsza się zapotrzebowanie na energię.

Co więc konkretnie powinniśmy kupić, aby fiskus nie zakwestionował odliczenia? Szczegóły znajdziemy w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju, określającym rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (DzU z 2018 r., poz. 2489). Wynika z niego, że odliczymy wydatki na zbiornik na gaz lub olej, pompę ciepła, kolektor słoneczny i ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem, kocioł gazowy lub olejowy wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, a także przyłącze do sieci. Odliczymy też usługi, przede wszystkim montaż, ale także przygotowujące inwestycję, np. wykonanie audytu energetycznego czy dokumentacji projektowej.

Ulga przysługuje jednak nie tylko na klasyczne ekologiczne inwestycje, jak panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne czy nowy piec. Okazuje się, że można też odliczyć wydatki na wymianę okien, drzwi, dachu albo zabudowę tarasu. Fiskus się na to zgadza, byleby tylko w inwestycji był jakiś akcent ekologiczny, np. zmniejszenie strat ciepła czy zużycia energii. Z interpretacji wynika też, że skutkiem przeprowadzonych prac powinno być ulepszenie budynku. Ten efekt z reguły udaje się uzyskać, instalując nowe rzeczy, które chociażby ze względu na postęp techniczny dają ekologiczne korzyści. Na przykład bardziej energooszczędne drzwi czy okna.

Oto przykłady pozytywnych dla podatników interpretacji. Mężczyzna wymienił dach, rynny i okna. Pisze, że pozwoliło mu to „uzyskać efekt pełnej efektywności termicznej". Może skorzystać z odliczenia (interpretacja nr 0113-KDWPT. 4011.67.2020.5.KU).

Kobieta odeskowała dach, założyła nową dachówkę, folie, rynny. Kupiła też drzwi zewnętrzne. Argumentuje, że dzięki temu „została zniwelowana utrata ciepła". Ma prawo do ulgi (interpretacja nr 0113-KDIPT2-2.4011.685. 2020.2.AKU).

Mężczyzna zabudował taras. Wykonał dach ze stolarki aluminiowej oraz ścianki boczne, dzięki czemu docieplił wschodnią stronę budynku obejmującą cztery okna. Inwestycja miała na celu termoizolację części domu, w której znajdują się największe okna. Wykonane przeszklenia są przezroczyste i nieotwieralne. Podkreśla, że po przeprowadzeniu tej inwestycji zużycie paliwa opałowego w czasie zimy było znacznie mniejsze niż wcześniej mimo większych mrozów. Fiskus zgodził się na odliczenie (interpretacja nr 0112-KDIL2-1.4011.508. 2021.2.KF).

Czytaj więcej

Poradnik "Rz": jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w PIT