Od 2022 r. nie będzie można składać nowych wniosków o rozliczenie w formie karty podatkowej. Prawo do kontynuacji zachowają tylko ci, którzy opłacają kartę w 2021 r. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustaw podatkowych, tzw. Polski Ład. Zakłada on, że wnioski o zastosowanie karty, uwzględnione w decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej za 2021 r., zachowają moc po wejściu w życie nowelizacji.

„Stosowanie karty będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Czytaj też:

Polski Ład PiS: nikt nowy nie skorzysta z karty podatkowej

Co w sytuacji, gdy ktoś chciałby jeszcze w tym roku przejść na kartę? Przypomnijmy, że wybrana forma opodatkowania obowiązuje przez cały rok podatkowy. Jeśli przedsiębiorca wybrał na początku roku np. PIT według skali (stawki 17 i 32 proc.) lub podatek liniowy 19 proc., to musi rozliczać się w ten sposób do końca roku.

Zgodnie z art. 29 ustawy ryczałtowej, wniosek o zastosowanie karty składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego. Jeśli zaś podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie karty składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności.

To oznacza, że kartę mogą wybrać ci, którzy planują uruchomienie biznesu w 2021 r. Wniosek (formularz PIT-16) można też dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Co z przedsiębiorcami, którzy zamykają działalność gospodarczą w trakcie 2021 r.? Skarbówka zgadzała się wcześniej, że ten, kto zamyka w trakcie roku „starą" firmę i otwiera nową, może zmienić sposób opodatkowania. Potwierdzenie tego (interpretację nr 0112-KDIL3-1.4011.116. 2019.2.IM) uzyskał przedsiębiorca, który chciałby zamknąć biznes rozliczany podatkiem liniowym i otworzyć nowy, by przejść na PIT według skali. Skarbówka nie kryła jednak, że takie rozwiązanie może być ryzykowne. Zastrzegła, że odpowiedź dotyczy sposobu zastosowania prawa podatkowego. Nie rozstrzyga natomiast faktycznych przyczyn likwidacji i ponownego zarejestrowania biznesu – a co za tym idzie – tego, czy nowa firma nie będzie w rzeczywistości kontynuacją poprzedniej.

To oznacza, że w przyszłości taka operacja może zostać zakwestionowana w trakcie ewentualnej kontroli.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Należy też pamiętać, że płacenie karty wymaga spełnienia określonych warunków. Jest ona zarezerwowana dla określonych rodzajów działalności, głównie rzemieślników, fryzjerów, kosmetyczek, taksówkarzy, ale też lekarzy i  pielęgniarek. By rozliczać się w ten sposób, nie można korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. Definicja usług specjalistycznych jest w praktyce przedmiotem sporów. Nie można też prowadzić innej działalności, a małżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie opodatkowanej na zasadach ogólnych lub ryczałtem.

Etap legislacyjny: opiniowanie