Dla wielu osób sezon letni  to dobry moment na dorobienie paru groszy na sprzedaży tego,  co rośnie w lasach. Zebrane w ciągu dnia jagody, jeżyny czy grzyby są sprzedawane wprost klientom.

Ważne jest, że zyski z takiej  działalności  nie są opodatkowane. Ustawodawca przewidział dla nich specjalne zwolnienie. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 72 ustawy z   26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) zwolnione z podatku są  dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0). Dotyczy to  zbioru dokonywanego osobiście, a także  z udziałem członków najbliższej rodziny.

Zobacz więcej:

Prawo dla Ciebie » Podatki » Podatek dochodowy » Zwolnienia podatkowe