Kiedy składki członkowskie można wrzucić w koszty

Skoro przynależność do izby aptekarskiej jest przymusowa, to składki na jej rzecz mogą być kosztem uzyskania przychodu.

Publikacja: 19.12.2014 02:00

Prowadzę aptekę i opłacam obowiązkowe składki członkowskie na rzecz izby aptekarskiej. Czy mogę pomniejszać firmowy przychód o kwotę opłaconych składek? – pyta czytelnik.

Tak. ustawa o PIT zasadniczo wyłącza z kosztów uzyskania przychodu składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa.

Skoro przynależność do izby aptekarskiej jest przymusowa, to składki na rzecz tej organizacji mogą być kosztem uzyskania przychodu. Potwierdza to dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z maja 2013 r. (nr ILPB1/ 415-569/13-2/AG).

– Opłacana składka członkowska na rzecz samorządu aptekarskiego – izby aptekarskiej – jest kosztem uzyskania przychodu prowadzonej w formie apteki pozarolniczej działalności gospodarczej – stwierdza w niej izba.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 30 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z dwoma wyjątkami. Pierwszy dotyczy wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej. Drugi natomiast składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw.

W tym drugim przypadku ustawodawca ograniczył dodatkowo możliwość rozliczenia kosztów. Do kosztów można zaliczyć kwotę nieprzekraczającą łącznie w roku podatkowym 0,15 proc. kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów nie może przekroczyć 114 zł rocznie.

Podobne wyłączenie znajduje się w ustawie o CIT. Odstępstwa od niego są inne, ale zasada taka sama – nie są podatkowym kosztem składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji wydanej na wniosek radcy prawnego potwierdził, że składki opłacone na rzecz samorządu radców prawnych, w tym w okresie zawieszenia wykonywania zawodu radcy prawnego, też są kosztem uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej (interpretacja z maja 2014 r., nr  IPTPB1/415- 225/14-2/KO).

– Nieopłacanie składek samorządowych w zawodach prawniczych (adwokat, radca prawny) grozi postępowaniem dyscyplinarnym, a nawet wykreśleniem takiego adwokata lub radcy prawnego z listy samorządu zawodowego – tłumaczył podatnik, objaśniając, że przynależność do samorządu jest obowiązkowa. Izba w całości podzieliła stanowisko odnośnie do możliwości rozliczenia kosztów.

podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 361)

Prowadzę aptekę i opłacam obowiązkowe składki członkowskie na rzecz izby aptekarskiej. Czy mogę pomniejszać firmowy przychód o kwotę opłaconych składek? – pyta czytelnik.

Tak. ustawa o PIT zasadniczo wyłącza z kosztów uzyskania przychodu składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa.

Pozostało 87% artykułu
Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara