- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dotację unijną przeznaczoną na zakup środka trwałego. Jak ująć otrzymaną dotację w księgach rachunkowych jednostki? – pyta czytelnik.

Fakt, iż spółka otrzyma dotację na zakup lub wytworzenie środka trwałego, nie wpływa na wartość początkową tego składnika majątku. Wartość początkową ustala się odpowiednio według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego.