Jeśli nabycie danego świadczenia jest w interesie pracodawcy i zależy wyłącznie od jego decyzji, pracownik nie uzyskuje korzyści majątkowej. Nie trzeba więc naliczać mu przychodu. Takie wnioski można wyciągnąć z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpiła o nią spółka, która świadczy usługi związane z planowaniem, rozwojem, budową i utrzymaniem sieci komórkowych. Przy sprawdzaniu zasięgu transmisji danych używa kamer zamontowanych na dronach.

Niezbędnym warunkiem świadczenia usług z wykorzystaniem dronów jest posiadanie przez pracowników bezpośrednio w nie zaangażowanych uprawnień na eksploatację statków powietrznych. Z przepisów wynika, że zdobycie certyfikatu na ich obsługę musi poprzedzić zawarcie polisy OC dla osób, które się tym zajmują.

Dlatego spółka wykupiła ubezpieczenie dla pracowników eksploatujących drony. Zapytała fiskusa, czy wartość zapłaconej składki jest dla nich przychodem, od którego trzeba pobrać zaliczkę na PIT.

Ona sama twierdzi, że nie, ponieważ nieodpłatne świadczenia mogą być uznane za przychód tylko wtedy, gdy rzeczywiście spowodowały oszczędność w majątku pracownika. Zależy to od tego, czy korzysta z nich w pełni dobrowolnie. Zgoda pracownika oznacza, że świadczenie jest mu przydatne i leży w jego interesie. Jeśli nie zapewni go pracodawca, sam musi ponieść wydatek.

Zdaniem spółki ten warunek nie jest spełniony, ponieważ wykupienie polisy to wyłącznie jej decyzja, a pracownicy nie mogą z niej zrezygnować. Zostają ubezpieczeni niejako automatycznie, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania powierzonych im zadań.

Wobec tego nie można uznać, że pracownicy otrzymują jakąkolwiek realną korzyść majątkową. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC jest realizacją obowiązku pracodawcy związanego ze świadczonymi usługami. Wynika również z potrzeby zabezpieczenia spółki przed ewentualnymi roszczeniami cywilnymi.

Skarbówka zgodziła się z tym stanowiskiem. Przyznała, że koszt ubezpieczenia ponoszony jest w interesie pracodawcy. Dlatego wykupienie polisy nie powoduje powstania przychodu u pracowników, a spółka nie musi potrącać od tych kwot zaliczek na podatek.

numer interpretacji: 1462-IPPB4.4511. 66.2017.1.GF

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ