Jak zaksięgować dotacje

Spółka prowadzi księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości, wytwarza prace rozwojowe. Podpisała umowę z NCBiR na dofinansowanie tych prac. Jak powinna ująć w księgach zaistniałe zdarzenie? Co należy zrobić w sytuacji, gdy spółka zmieni zasady rachunkowości i będzie sporządzać sprawozdanie na podstawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości?

Publikacja: 28.09.2021 12:53

Jak zaksięgować dotacje

Foto: Adobe Stock

Ustawa o rachunkowości nie wskazuje definicji dotacji. Jednak zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa udzielona przedsiębiorstwu, instytucji lub organizacji ze środków publicznych. Należy podkreślić że dotacja ma charakter uznaniowy i otrzymanie jej wiąże się ze spełnieniem dodatkowych warunków.

Ustawa o rachunkowości, a dokładnie art. 41 wskazuje jak powinny być prezentowane takiego rodzaju dofinansowania: „ust. 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

Pozostało 95% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt