Zasada uprzywilejowania pracownika ma granice

Tylko w sytuacji, gdy strony wyraźnie zastrzegły w umowie o pracę, że odszkodowanie będzie przysługiwało w wysokości wynagrodzenia za wydłużony okres wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w większej wysokości niż przewiduje to art. 471 k.p. Jeśli strony, wydłużając okres wypowiedzenia, nie przewidziały odszkodowania w wysokości odpowiadającej temu wydłużonemu okresowi, pracownik może się domagać odszkodowania tylko w wysokości ustawowego maksymalnego trzymiesięcznego wynagrodzenia. Możliwe jest uzgodnienie w umowie o pracę albo w układzie zbiorowym pracy bardziej korzystnych warunków rozwiązywania stosunków pracy niż określone w Kodeksie pracy; dotyczyć to może zarówno dłuższego okresu wypowiedzenia, ograniczenia możliwości wypowiedzenia umowy o pracę do określonych okoliczności, jak i uprawnienia do odszkodowania w większej wysokości.

Publikacja: 28.12.2023 02:00

Zasada uprzywilejowania pracownika ma granice

Foto: Adobe Stock

 Tak orzekł Sąd Najwyższy postanowieniem z 2 sierpnia 2023 r. (III PSK 10/23).

W analizowanej sprawie pracodawca w zakładowym układzie zbiorowym pracy przewidział rozwiązania korzystniejsze dla pracownika względem regulacji obowiązujących w kodeksie pracy, m.in. w zakresie zakazu wypowiadania umów o pracę osobom, którym brakuje sześciu lat do osiągnięcia wieku emerytalnego czy wydłużenia okresów wypowiedzenia umowy o pracę. Pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia z winy pracownika z powódką, która w tym czasie miała skończone 55 lat. W odwołaniu kobieta domagała się przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy oraz zapłaty wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy na podstawie art. 57 § 2 k.p. Sąd I instancji przywrócił powódkę do pracy i zasądził na jej rzecz wynagrodzenie jedynie za trzy miesiące pozostawania bez pracy. Wyrok ten został utrzymany przez sąd II instancji. 

Pozostało 81% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara