Zajmował się tym ostatnio Sąd Najwyższy (sygnatura akt: I UK 18/11)

, rozpatrując kasację w sprawie rolniczki radcy prawnego, którą wykreślono z KRUS po tym, gdy nabyła uprawnienia radcowskie i zajęła się działalnością pozarolniczą wraz z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Zainteresowana prowadzi działalność rolniczą od 2001 r. i przez ten czas była ubezpieczona w KRUS. Sukcesywnie powiększała gospodarstwo, obecnie ma ono 350 hektarów. Dochody z niego są głównym źródłem jej utrzymania.

W listopadzie 2004 r. rozpoczęła pozarolniczą działalność w zakresie doradztwa prawnego na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej, a w 2007 r. została wpisana na listę radców prawnych. KRUS uznał, że jako radca wykonuje wolny zawód i mimo iż prowadzi gospodarstwo rolne, nie może być ubezpieczona jako rolnik.

Kobieta odwoływała się od decyzji KRUS, jednakże zarówno sąd okręgowy, jak i apelacyjny przyznawały rację ubezpieczycielowi.

Sąd apelacyjny doszedł do wniosku, że osoby wykonujące wolny zawód podlegają powszechnemu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS niezależnie od tego, czy są objęte zryczałtowanym podatkiem, czy też są opodatkowane podatkiem od osób fizycznych. Uznał także, że zawód radcy prawnego niewątpliwie należy do wolnych zawodów.

Do Sądu Najwyższego trafiła kasacja, w której zainteresowana zarzucała, że jako rolnik została potraktowana dyskryminacyjnie tylko dlatego, iż została wpisana na listę radców prawnych. SN uznał, że sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych są sprawami opierającymi się na przepisach wymagających ścisłej wykładni.

W jego ocenie odesłanie w art. 5a ust. 10 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest jasne, bo prowadzi do art. 4 ust. 1 pkt 11 tej ustawy, gdzie wskazano określoną kategorię osób wykonujących wolny zawód jako pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście (ryczałtowcy). Gdy zaś chodzi o pkt 2 ust. 10 art. 5a, to wskazuje on , że chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadzie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ta ostatnia ustawa nie posługuje się obecnie pojęciem wolnego zawodu.

W ocenie SN żadne metody wykładni nie prowadzą do zadowalającego rezultatu, wskazującego jasno kategorię osoby objętej działaniem przepisu art. 5a ust. 10 pkt 2. W tej sytuacji należy stwierdzić, że ten przepis wisi w próżni.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

SN uznał, że nie jest powołany do tworzenia prawa, tak więc trzeba dokonać wykładni najbliższej literalnej, bo ona jedynie daje rezultat zgodny z zasadą ścisłego interpretowania przepisów ubezpieczenia społecznego i

jest zgodna z zasadą praworządności. Dlatego sprawę ponownie rozpatrzy sąd apelacyjny.

Zobacz więcej w serwisie:

Prawnicy, doradcy i biegli

»

Adwokaci i radcowie

»

Radcowie