Tak wynika z [b]wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie (sygn. I ACz 8/ 10)[/b].

W październiku 2009 r. Urząd Celny w Warszawie zabezpieczył 100 telewizorów LCD odtwarzających dźwięk zgodnie z technologią MPEG Audio. Importerem sprzętu jest spółka spod Garwolina prowadząca sklep internetowy.

Koncern Koninklijke Philips Electronics stwierdził, że zatrzymane urządzenia wykorzystują jego opatentowane rozwiązanie technologiczne pod nazwą "sposób transmisji i/lub odbioru szerokopasmowego sygnału cyfrowego, układ transmisji oraz układ odbiorczy do stosowania tego sposobu", tzw. technologię MPEG Audio. Zwrócił się do sądu o zakazanie spółce naruszania patentu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń.

Sąd Okręgowy w Lublinie uznał, że wniosek o zabezpieczenie jest zasadny, ponieważ koncern uprawdopodobnił swoje roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Zakazał spółce spod Garwolina używania, wprowadzania do obrotu lub importowania w czasie procesu urządzeń wykorzystujących chronioną patentem technologię bez zgody Philipsa. Postanowił także o wycofaniu z obrotu i zniszczeniu będących własnością pozwanej spółki spornych urządzeń poprzez oddanie ich pod dozór komornika lub osoby trzeciej i nakazanie wycofania z obrotu wprowadzonych przez nią uprzednio spornych urządzeń elektronicznych.

Spółka zaskarżyła to postanowienie, zarzucając m.in., że przyjęty przez sąd pierwszej instancji sposób zabezpieczenia powoduje obciążenie ponad miarę, a także zmierza do zaspokojenia roszczeń Philipsa, czyli jest niezgodne z art. 731 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=906021C3C4F8A71B08066CD633B6506B?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link].

Sąd Apelacyjny w Lublinie uznał zażalenie za częściowo słuszne. Stwierdził, że nakaz wycofania z obrotu i zniszczenia produktów zawierających opatentowane rozwiązanie technologiczne (w trybie wskazanym w postanowieniu) powoduje obciążenie pozwanej spółki ponad miarę. Co więcej, zabezpieczenie przez zniszczenie sprzętu jest nieodwracalne i może spowodować, że już na tym etapie postępowania osiągnięty zostanie cel, do którego zmierzał koncern, wytaczając powództwo.

Zdaniem sądu [b]dostateczną ochronę prawną roszczenia zapewnia nakaz wycofania spornych produktów z obrotu i zakaz ich ponownego wprowadzania, importu, sprzedaży i oferowania[/b].