Tak wynika z [b]wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. II SA/Wa 1674/09)[/b]

Ten 1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) przekazują same urzędy skarbowe. Wypełniając roczny PIT, podatnik jedynie wybiera jedną z ponad 7 tys. instytucji, mających status OPP. Żeby zaś przelać pieniądze na wybrane OPP, urzędy skarbowe muszą znać aktualne numery ich rachunków bankowych.

– Jeżeli US nie znajdzie takiego zaktualizowanego konta w elektronicznym systemie Poltax, z reguły zwraca się do podatnika o korektę zeznań i przekazanie tego 1 proc. innej OPP – mówi adw. Karolina Kocemba, reprezentująca Fundację Talizman w sądowym sporze z ministrem finansów. – Uniemożliwia to darczyńcom realizowanie uprawnień wynikających z ustawy, ingeruje w ich wolę i pozbawia OPP środków potrzebnych na statutowe cele. Problem, powtarzający się co roku, także w tym, dotyczy głównie drobnych, mało znanych fundacji.

Corocznej aktualizacji danych dokonuje Ministerstwo Finansów na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości. Fundacja Talizman, której statutowym celem jest wspomaganie wiejskich szkół, podała w ubiegłym roku swoją nazwę, numer rejestru i zaktualizowany numer konta bankowego. Pieniędzy z 1 proc. jednak nie otrzymała. A że podobne sygnały napłynęły również z innych, niewielkich fundacji, zwróciła się do ministra finansów w trybie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9CCEA24FA4C0FB19BE46D7E5B60D0A25?id=162786]ustawy o dostępie do informacji publicznej[/link] o udostępnienie listy wszystkich OPP, których dane ministerstwo aktualizowało przez pierwsze trzy miesiące 2009 r.

Minister odmówił, argumentując, że Fundacji Talizman chodzi o informację przetworzoną, do której uzyskania niezbędne jest wykazanie interesu publicznego. Fundacja go nie wykazała, a nie istnieje związek między jej własnym interesem a interesem publicznym.

Fundacja złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

– Minister finansów nie rozumie istoty takich organizacji. One są właśnie po to, żeby przy użyciu prywatnych środków działać w interesie społecznym – mówiła podczas rozprawy przedstawicielka Fundacji Talizman. – [b]Trudno przyjąć, że jeśli OPP walczy o środki, to reprezentuje własny interes.[/b]

Sąd był również tego zdania. Uwzględniając skargę, uchylił odmowne decyzje ministra finansów, który będzie musiał ponownie rozpatrzyć wniosek Fundacji Talizman. Uzasadniając wyrok, sędzia Adam Lipiński powiedział, że argumentacja ministra jest chybiona, a jego rozstrzygnięcie błędne. Fundacja ma interes własny, ale jest on zbieżny z szeroko zakrojonym interesem publicznym. Wyrok jest nieprawomocny.