Tag: Fundacje i Stowarzyszenia

Fundacje: sukcesja i możliwości zmiany fundatora

Fundacje są coraz częściej wykorzystywaną formą organizacyjno-prawną prowadzonej działalności. Przede wszystkim to organizacje społeczne chętnie wybierają fundację jako podmiot, który jest podstawą ich działań.

Księgowość organizacji non-profit

Fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą muszą ją we właściwy sposób zaewidencjonować w księgach rachunkowych.

Fundacje też mają prawo do wsparcia po spadku przychodu z działalności - wyrok WSA

Choć działalność gospodarcza dla organizacji non profit to tylko poboczna aktywność, nie można im odmawiać wsparcia jak dla biznesu.

Fundacja rodzinna nie zaszkodzi organizacjom charytatywnym

Od ponad trzech lat trwają prace nad wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego narzędzia, które w końcu pozwoli polskim przedsiębiorcom na bezpieczne przekazywanie biznesu w ręce następnego pokolenia, z wyeliminowaniem ryzyka konfliktów około-spadkowych czy niekontrolowanego podziału firmy rodzinnej na skutek dziedziczenia. Tym narzędziem ma być fundacja.

Fundusz czy fundacja, czyli dlaczego nazwa ma znaczenie

Jeśli dojdzie do ujednolicenia nazewnictwa, może się zdarzyć, że instytucje pożytku publicznego zaczną być mylone z podmiotami o celu biznesowym.

Ustawa o fundacji rodzinnej potrzebna, ale jej projekt wymaga zmian

Przepisy w zaproponowanym brzmieniu mogą tworzyć bariery podatkowe utrudniające funkcjonowanie fundacji rodzinnej. To może skłonić osoby planujące sukcesję majątku do wyboru innych rozwiązań, jak choćby fundacje prywatne w zagranicznych jurysdykcjach.

Darowizna od stowarzyszenia dla gminy bez ulgi

Jeżeli statut organizacji pożytku publicznego przewiduje realizację dodatkowych, niewymienionych w ustawie celów, to przeznaczony na nie dochód nie będzie podlegał zwolnieniu.

Crowdfunding - nowe regulacje unijne i krajowe w 2021 roku

Obecnie największą popularnością w Polsce cieszy się crowdfunding donacyjny. Jak będzie, gdy w życie wejdą nowe regulacje unijne i krajowe?

Proces ws. fundacji Lux Veritatis. Ojciec Rydzyk stawił się w sądzie

Nie ruszył proces karny w sprawie nieujawnienia informacji publicznej przez fundację Lux Veritatis zarządzaną przez redemptorystów. Chodzi o dane na temat dotacji od rządu i innych publicznych instytucji. Jak informuje TVN24, ojciec Tadeusz Rydzyk stawił się w Sądzie Rejonowym w Toruniu, gdzie miało być przeprowadzone jego przesłuchanie w formie wideokonferencji. Rozprawa została jednak odroczona z powodów formalnych bez wyznaczenia nowego terminu.