Tag: Fundacje i Stowarzyszenia

Remedium na regulacje o zagranicznych spółkach kontrolowanych

Zmiana struktury właścicielskiej, w której docelowo aktywa zagraniczne są w posiadaniu polskiej fundacji rodzinnej, a nie zagranicznego trustu, może uchronić właścicieli od obowiązku zapłaty dodatkowego zobowiązania CFC.

To już ostatni dzwonek dla wielu firm rodzinnych

Polscy przedsiębiorcy przywykli, że tworzone w ostatnich latach prawo wprowadza nakazy lub zakazy, a ilość pojawiających się barier dla prowadzenia działalności gospodarczej jest olbrzymia.

Rafał Adamus: Czy nazwa „fundacja rodzinna” powinna zostać?

Ustawodawca jedną klamrą spina aktywność w interesie ogólnospołecznym z działaniami wyłącznie w interesie prywatnym. Może to negatywnie wpłynąć na wizerunek organizacji pozarządowych i odbić się na ich przychodach.

Kurczy się przestrzeń dla aktywistów. Smutny raport HFPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przyjrzała się utrudnieniom, jakie spotkały organizacje pozarządowe w latach 2015–2022 w Polsce.

Paweł Tomczykowski: Dobre perspektywy dla sukcesji familijnych firm

Najnowsza wersja projektu ustawy o fundacji rodzinnej to dobra wiadomość dla polskiego biznesu, zwłaszcza dla średnich i dużych firm rodzinnych. Fundacja rodzinna ma być głównym narzędziem sukcesji w biznesie.

Szkolenia, staże i praktyki dla mieszkańców Mazowsza

Nieco ponad 5,5 mln zł trafi na realizację projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Lex Nostra przegrała z UODO. Wycieku danych nie wolno zamiatać pod dywan

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra na decyzję UODO nakładającą administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki oraz niezawiadomienie o incydencie osób, których dane dotyczą.

Sąd Najwyższy: protokół nie może nikogo obrażać

Choć przebieg zgromadzenia kolegialnego organu fundacji czy spółki musi wiernie oddawać jego przebieg, to musi być oględny.

Skomplikowany status nie może komplikować spraw

Informację publiczną w imieniu samorządowego kolegium odwoławczego udostępnia jego prezes i to on również wydaje decyzję o odmowie jej udostępnienia.