Robert Gwiazdowski: Wszyscy do KRUS!

Rząd PiS planuje objęcie niektórych rolników składkami ZUS. Dobrze, że tylko „niektórych".

Publikacja: 24.02.2021 19:32

Robert Gwiazdowski: Wszyscy do KRUS!

Foto: Adobe Stock

Aczkolwiek można podejrzewać, że skończy się na wszystkich. Pewną nadzieją dla rolników może być to, że PiS nie chce „wycisnąć" od nich więcej pieniędzy, tylko chce wycisnąć coś od PSL.

SLD i PO też to planowały – „reformę KRUS". Ale miały za koalicjanta PSL, które rolników broniło przed nieszczęściem, jakim dla innych jest ZUS. Za wcieleniem rolników do ZUS orędowały też OFE. Ale PiS właśnie kończy proces likwidacji OFE rozpoczęty przez PO, więc jeden z wrogów rolników wypada z gry o ich pieniądze.

Czytaj także: Zapłacimy ZUS od każdego zlecenia. Stracą renciści i rolnicy - znamy projekt ustawy

W istocie cała ta „reforma KRUS" sprowadza się do jednego: podwyższenia składek – czyli podatków – dla rolników. Podkreśla się „niesprawiedliwe przywileje rolników". Bo przecież niesprawiedliwe jest, że przedsiębiorcy, nie mówiąc już o lepiej zarabiających pracownikach, płacą składki „na ZUS" znacznie wyższe niż rolnicy „na KRUS". Owszem, to jest niesprawiedliwe. Ale jeśli rolnicy są „uprzywilejowani", to logicznie rzecz biorąc, inni są „dyskryminowani"? Lepiej byłoby znieść dyskryminację przedsiębiorców i pracowników i wtedy już nikt nie będzie „uprzywilejowany".

Objęcie rolników powszechnym systemem emerytalnym i włączenie ich do ZUS nie tylko nie przyniesie oczekiwanych oszczędności budżetowych, lecz wręcz przeciwnie – spowoduje dodatkowe koszty. Rolnicy zostali objęci ubezpieczeniem społecznym dopiero od 1982 r. Wyodrębnienie rolniczego systemu ubezpieczenia społecznego nastąpiło w 1991 r. Utworzona została Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, która traktowana była jako instrument polityki socjalnej. Na początku lat 90. na wieś powróciło ponad milion „chłoporobotników". Nie byli oni objęci zasiłkami dla bezrobotnych. Zamortyzowało to sytuację na rynku pracy. Znaczna część rolników otrzymujących dziś emerytury w latach 70. i 80. przekazała państwu w zamian swoją ziemię! Czyli taka odwrócona hipoteka, mówiąc językiem dzisiejszych rynków finansowych.

W KRUS emerytury są niziutkie, ale za to składki też. W ZUS składki są dużo wyższe, ale emerytury już nie tak bardzo. Gdybyśmy więc dali wszystkim prawo wyboru, to co by wybrali: ZUS czy KRUS? A jak większość, mając do wyboru dwa rozwiązania, wybiera jedno z nich, to czy nie jest to dowód, że uważają je za lepsze dla siebie? Nieustannie głoszę postulat: wszyscy do KRUS!

Autor jest adwokatem, profesorem Uczelni Łazarskiego i szefem rady WEI.

Aczkolwiek można podejrzewać, że skończy się na wszystkich. Pewną nadzieją dla rolników może być to, że PiS nie chce „wycisnąć" od nich więcej pieniędzy, tylko chce wycisnąć coś od PSL.

SLD i PO też to planowały – „reformę KRUS". Ale miały za koalicjanta PSL, które rolników broniło przed nieszczęściem, jakim dla innych jest ZUS. Za wcieleniem rolników do ZUS orędowały też OFE. Ale PiS właśnie kończy proces likwidacji OFE rozpoczęty przez PO, więc jeden z wrogów rolników wypada z gry o ich pieniądze.

Opinie Prawne
Wojciech Tumidalski: Rządowy teatr cieni premiera Morawieckiego
Opinie Prawne
Tomasz Pietryga: Krótka refleksja po wrocławskiej tragedii z dwoma policjantami
Opinie Prawne
Każdy wytwór AI może potencjalnie naruszać prawa autorskie
Opinie Prawne
Ewa Szadkowska: Lobbyści spod szyldu PiS
Opinie Prawne
Isański: Apogeum anty praworządności – podejście NSA do wznowienia postępowania
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości