Zmianę przepisów o mediach musi jeszcze zatwierdzić prezydent Władymir Putin.

Nowe prawo stanowi, że rosyjskie władze analizują informacje przekazywane do swych krajów przez zagranicznych dziennikarzy. Ci zaś muszą się zarejestrować w resorcie sprawiedliwości. Za brak rejestracji grozi wysoka grzywna.