Tymczasem od lat wiadomo, że wokół działań banku centralnego powinna panować „cisza", a fundamentalne decyzje w zakresie stabilności finansowej państwa, np. interwencji walutowych, powinny być podejmowane „w zaciszu gabinetów". Od zawsze wiadomo też, że bank centralny powinien być niezależny w kilku wymiarach, w tym instytucjonalnym, funkcjonalnym, personalnym i finansowym. Niezależność ta nie może przy tym oznaczać braku współpracy z właściwymi organami państwa.

Warto nadmienić równocześnie, że w ostatnich latach niezależność banków centralnych została wystawiona na próbę, m.in. w odpowiedzi na ostatni globalny kryzys finansowy, kiedy to rządy niektórych państw oczekiwały od nich podejmowania niestandardowych decyzji, niekiedy na granicy obowiązującego prawa. Mimo to niezależność banków centralnych w większości przypadków obroniła się.

Obok niezależności bardzo ważnymi kwestiami w działalności banku centralnego są jego odpowiedzialność i właściwa transparentność oraz komunikacja z otoczeniem. Na tym tle rodzi się pytanie o stopień tej transparentności i sposób komunikacji. Odpowiadając na pierwszy wątek, należy stwierdzić, że całkowita transparentność banków centralnych jest niemożliwa i niewskazana zarazem. Komunikacja powinna być zaś spójna i rzetelna, a zarazem wzbogacona nutką edukacyjną. Musi być prowadzona co najmniej dwutorowo, tzn. kierowana zarówno do specjalistów i analityków, jak i szerokiego grona odbiorców.

Powyższe treści odnoszą się do fundamentalnych zasad funkcjonowania banku centralnego, tymczasem dyskusja w polskiej przestrzeni publicznej została zdominowana przez wysokość wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania danej instytucji oraz jej pracowników i od zawsze wzbudza zainteresowanie społeczeństwa. Bez wątpienia szef danej instytucji powinien być na pierwszym miejscu listy płac, a z tym niestety różnie bywa w praktyce. Ponadto zarobki w instytucjach publicznych powinny uwzględniać realia rynkowe, tak aby nie następował drenaż najlepszych pracowników. To wciąż wysokość zarobków jest bowiem jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. Płaca powinna być oczywiście godziwa i adekwatna do wykształcenia, doświadczenia oraz umiejętności.

Z powyższego może wynikać, że wszystko jest oczywiste, ale w praktyce tak nie musi być. Ważne jest jednak, aby przy okazji pojedynczych informacji poruszających opinię publiczną nie zniszczyć fundamentalnych zasad działania banku centralnego i jego niezależności, którą należy traktować jako rzecz świętą.