Małgorzata Zaleska

Małgorzata Zaleska: W oczekiwaniu na frankowy kompromis

Żadna z propozycji rozwiązania problemu kredytów frankowych nie usatysfakcjonuje w pełni wszystkich stron.

Małgorzata Zaleska: Idea Bank – uporządkowany początek szybkiego końca?

I stało się! Ostatni dzień 2020 r. był wyjątkowy z punktu widzenia sektora bankowego.

Ryzykowny kredyt

NBP znów oferuje dostęp do kredytu wekslowego. Firmy mogą z niego skorzystać za pośrednictwem banków w celu podtrzymania płynności.

Małgorzata Zaleska: Życie w permanentnym kryzysie

Koronawirus stał się już przyczyną kolejnego kryzysu w skali globalnej.

Małgorzata Zaleska: Wyczekane resolution

Pod koniec zeszłego tygodnia świat bankowy obiegła informacja o wdrożeniu resolution w drugim co do wielkości banku spółdzielczym w Polsce, tj. Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku. Warto więc wspomnieć, że resolution jest w zasadzie alternatywą dla upadłości banku borykającego się z głębokimi problemami finansowymi.

Bankowy bumerang

Idealnym rozwiązaniem problemu tzw. kredytów frankowych byłaby partycypacja obu stron – banków i kredytobiorców.

Zapomniana lekcja z kryzysu

Kolejny raz potwierdza się zasada, że politycy i społeczeństwa nie uczą się na błędach i szybko zapominają lekcje płynące z kryzysów finansowych.

Rezerwy walutowe to skarb narodowy

Pokusa niewłaściwego wykorzystywania rezerw walutowych, w tym złota, będzie coraz większa, m.in. z uwagi na niewiedzę i chęć istotnego zwiększania wydatków na cele polityczne.

Refleksje na temat banku centralnego

Ostatnio głośno jest w mediach o polskim banku centralnym. Na temat zasad jego funkcjonowania wypowiadają się zarówno wysokiej klasy specjaliści, jak i osoby niemające pojęcia o istocie działalności tej ważnej instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego. Tak to już jest, gdy temat mamy nośny i zabarwiony nutką polityczną.

Źródła kolejnego kryzysu finansowego

Przełom roku skłania do refleksji dotyczących przyszłości gospodarki i finansów. W mediach dominują pozytywne wiadomości ekonomiczne, choć strefa euro wciąż nie jest optymalnym obszarem walutowym, a problem długu publicznego państw PIGS nie został rozwiązany.