Ruszyły zapisy na obligacje MCI. PrivateVentures FIZ. Jaka może być wartość emisji?

Nasz program publicznych emisji zakłada pozyskanie do 200 mln zł w ciągu 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu. W pierwszej serii chcielibyśmy wyemitować obligacje za 30 mln zł. Wartość kolejnych transz będzie ustalana indywidualnie.

Jakie są parametry oferty?

Obligacje oprocentowane będą według formuły WIBOR6M powiększony o 3,5 proc. marżę, czyli przy obecnych stawkach będzie to 5,31 proc. - to zdecydowanie więcej od najlepszych lokat bankowych. Termin wykupu wypada za trzy lata. Na nasze obligacje można się zapisywać od 13 do 27 września lub do momentu wyczerpania całej puli.

Dlaczego grupa zdecydowała się na taką formę finansowania?

Publiczny program emisji obligacji to z jednej strony sposób na dywersyfikację źródeł finansowania, z drugiej wyjście naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, którzy szukali kolejnych form zaangażowania się instrumenty finansowe powiązane z marką MCI i alternatywnymi formami inwestowania w private equity.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Będą to środki na nasz „core'owy" biznes, czy na działalność inwestycyjną. Nasza grupa ma wysoką płynność, ale chcemy być gotowi w niedalekiej przyszłości na inwestycje w obszarze np. buyout, wymagające zaangażowania jeszcze większych środków.

Jak wygląda teraz rynek obligacji w Polsce i na świecie - czy dla emitentów to dobry czas na emisje, a dla inwestorów na obejmowanie obligacji?

Jakiś czas temu do Polski zawitała hossa na rynku papierów dłużnych. Widać to po dynamice w ostatnich latach, kiedy rynek papierów dłużnych zwiększał się rocznie nawet o kilkadziesiąt procent. Wiarygodni emitenci o silnych fundamentach finansowych i jasno sprecyzowanych planach rozwojowych wykorzystują ten trend i coraz części oferują inwestorom właśnie tę formę finansowania swojej działalności.

Z kolei inwestorzy zawsze będą zainteresowani ofertami papierów wartościowych, które zagwarantują im solidne stopy zwrotu przy rozsądnym poziomie ryzyka.Trzeba pamiętać, że grupa MCI jest doświadczonym podmiotem na rynku obligacji korporacyjnych – tak finansujemy swoją działalność od wielu lat. Teraz, przy emisji publicznej, poszerzamy po prostu zasięg o inwestorów prywatnych.

Czy obligacje MCI. PV zostaną wprowadzone na Catalyst?

Tak, naszą intencją jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej nimi obracać. Wszystkie wyemitowane serie zostaną wprowadzone na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

Jak radzą sobie poszczególne subfundusze wchodzące w skład emitenta obligacji?

Pierwsze półrocze pokazało zdecydowane wzrosty wycen spółek w obu subfunduszach. Wyniki inwestycyjne funduszy MCI.EuroVentures i MCI.TechVentures ze względu na model private equity należy rozpatrywać w dłuższym horyzoncie czasu. Pięcioletnie średnioroczne stopy zwrotu dla każdego z nich przebiły wynik WIG. Pierwszy fundusz zarobił prawie 9 proc. a drugi – 15,5 proc. W tym samym czasie indeks szerokiego rynku zyskał 8 proc.

Mamy atrakcyjne portfolio spółek. Dużo uwagi poświęcamy aby budować jego wartość, ale równolegle aktywnie prowadzimy proces sprzedaży naszych aktywów. Chcemy realizować nowe inwestycje ze zgromadzonego kapitału. Już wkrótce powinny się pojawić nowe informacje w tych obszarach.

Obligacje, obok certyfikatów inwestycyjnych które także są w ofercie MCI Capital TFI, to po prostu inny rodzaj inwestycji dla osób szukających okazji w inwestycjach typu private equity w obszarze cyfrowej gospodarki.

Które spółki portfelowe błyszczą, a której radzą sobie gorzej niż zakładano?

Nasze dokonania należy oceniać przez pryzmat wyników osiąganych na naszych portfelach inwestycyjnych. Zarówno portfel MCI. EV jak i MCI.TV odnoszą sukcesy i dostarczają swoim inwestorom długookresowe atrakcyjne stopy zwrotu. Pierwszy fundusz chce być liderem transformacji cyfrowej w regionie, budującym strategiczne partnerstwo z dojrzałymi spółkami. W jego portfelu wyróżnia się np. spółka DotCard (po połączeniu spółek Dotpay i eCard), lider polskiego FinTech. Z kolei drugi fundusz chce aktywnie uczestniczyć w finansowaniu potencjalnych globalnych czempionów z obszaru CEE i wybranych spółek z Europy Zachodniej. Do ciekawszych spółek w jego portfelu należą Answear, regionalny lider rynku e-fashion, czy Gett – dostawca aplikacji do zamawiania taxi z koncentracją na segmencie B2B, który rywalizuje z Uberem o miano największego dostawcy tego typu usługi na świecie.