Joanna Maćkowiak - Pandera była do tej pory dyrektorem gabinetu  ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego. Odkrył ja jednak poprzedni minister Maciej Nowicki - była stypendystką jego fundacji, która wspiera rozwój wybitnych młodych specjalistów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska.

Joanna Maćkowiak - Pandera specjalizuje się w ocenach oddziaływania na środowisko inwesytycji. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie w Poczdamie. Zna języki angielski, niemiecki i rosyjski (słabo).