Minister klimatu: w miejscach publicznych nie może być głośno

Muzyk poskarżył się Rzecznikowi Praw Obywatelskich na przepisy Prawa o ochronie środowiska nakładające ograniczenia na używanie sprzętu nagłaśniającego w miejscach publicznych.

Publikacja: 05.12.2019 13:02

Minister klimatu: w miejscach publicznych nie może być głośno

Foto: Adobe Stock

Jego zdaniem należałoby je poprawić przez wskazanie, jakich poziomów hałasu nie powinno się przekraczać. Minister Klimatu odpowiada jednak, że taka zmiana byłaby niebezpieczna, bo trudno byłoby ustalać, czy doszło do przekroczenia norm. Celem przepisu jest stworzenie generalnej, ale jednocześnie stosunkowo łatwej do wyegzekwowania w warunkach „ulicznych" reguły zakazującej emisji uciążliwego hałasu.

Art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska zabrania używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – wyjaśnia nowy minister klimatu Michał Kurtyka w pierwszym swoim piśmie do RPO.

Czytaj także: Sąd: menedżerka skazana za głośną muzykę w klubie

W kwietniu Rzecznik przekazał do ówczesnego Ministerstwa Ochrony Środowiska pismo obywatela, który skarży się, że jako muzyk nie może używać sprzętu nagłaśniającego w miejscach publicznych.

Minister tłumaczy, że zakaz dotyczy nie tylko muzyków, ale każdego, kto chciałby używać sprzętu nagłaśniającego – organizatorów rozrywki, akcji marketingowych, kurantów. Przepis ma głęboki sens, bo musimy się chronić przed hałasem ze wzmacniaczy. Z względu na specyfikę tego źródła hałasu jego poziomu nie da się skontrolować, bo natężenie dźwięku może się zmieniać, więc do pomiaru potrzebny byłby specjalistyczny sprzęt.

Zakaz zaś nie jest całkowity – można używać urządzeń nagłaśniających, ale poza publicznie dostępnym terenem miasta, terenem zabudowanym lub terenem przeznaczonym na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. A nawet na tych chronionych obszarach wzmacniaczy można używać w czasie okazjonalnych uroczystości oraz uroczystości i imprez związanych z kultem religijnym, imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych i innych legalnych zgromadzeń, a także podawania do publicznej wiadomości informacji i komunikatów służących bezpieczeństwu publicznemu.

Jego zdaniem należałoby je poprawić przez wskazanie, jakich poziomów hałasu nie powinno się przekraczać. Minister Klimatu odpowiada jednak, że taka zmiana byłaby niebezpieczna, bo trudno byłoby ustalać, czy doszło do przekroczenia norm. Celem przepisu jest stworzenie generalnej, ale jednocześnie stosunkowo łatwej do wyegzekwowania w warunkach „ulicznych" reguły zakazującej emisji uciążliwego hałasu.

Art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska zabrania używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – wyjaśnia nowy minister klimatu Michał Kurtyka w pierwszym swoim piśmie do RPO.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości