Ten rok ma być podobno ostatnim, w którym obowiązuje abonament radiowo-telewizyjny. Na razie trzeba jednak płacić, a o tym ustawowym obowiązku i sankcji za jego nieprzestrzeganie niejeden posiadacz telewizora przekonuje się w zaskakujący sposób.

O zajęciu wynagrodzenia na mocy postanowienia organów skarbowych pewien mężczyzna z woj. wielkopolskiego dowiedział się od pracodawcy, do którego wystąpił urząd skarbowy. Innemu, mieszkańcowi woj. lubuskiego, skarbówka ściągnęła pieniądze z rachunku bankowego.

W obu sprawach chodziło o zaległości w opłatach abonamentowych RTV. W 2008 r. przestały wprawdzie istnieć książeczki z blankietami wpłat, ale zastąpiono je indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi. Poczta Polska, której ustawodawca powierzył dochodzenie należności, twierdziła, że skoro zobowiązani do ich uiszczania nie przedstawili dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie odbiornika, są podstawy do naliczania podwyższonych opłat za ostatnie pięć lat. Obaj ukarani odwołali się do instancji skarbowej (nieskutecznie), a potem do sądów administracyjnych.

W skardze do WSA w Gorzowie Wielkopolskim ukarany stwierdził, że po zmianie adresu nie dostał żadnej korespondencji o nadaniu numeru identyfikacyjnego. Telewizor wyrejestrował, gdy w 1999 r. sprzedał mieszkanie i przeprowadził się do lokalu teściowej, gdzie był już odbiornik.

Drugi skarżący, w piśmie do WSA w Poznaniu zarzucił, że zmienił miejsce zamieszkania, a na stary adres nie otrzymał zawiadomienia o nadaniu numeru identyfikacyjnego.

Oba sądy uchyliły zaskarżone postanowienia organów skarbowych o odmowie uwzględnienia zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym. Zdaniem sądów postępowanie w sprawach abonamentu RTV nie może być prowadzone na podstawie ogólnych stwierdzeń. Poczta Polska nie wskazała, jak odnotowuje informacje o wyrejestrowaniu odbiornika, jaka jest procedura i gdzie się sprawdza, czy abonent jest nadal zarejestrowany, czy też skutecznie wyrejestrował odbiornik pod poprzednim adresem. Z żadnych przepisów nie wynika też, że posiadacz sprzętu RTV musi bezterminowo przechowywać dowód wyrejestrowania. Brakowało również dowodów doręczenia informacji o nadanym numerze identyfikacyjnym. Przy ponownym postępowaniu Poczta Polska będzie musiała wskazać, na jakiej podstawie ustaliła, że skarżący mają zaległości w opłatach abonamentowych.

W 2016 r. abonament RTV zapłaciło 1,12 mln posiadaczy odbiorników spośród 3,2 mln zobowiązanych.

sygnatura akt: III SA/Po 297/17, I SA/Go 341/17

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: d.frey@rp.pl