W latach ubiegłych o tej porze roku ruch na tym rynku znacznie wzrastał.

Tym razem jest inaczej, mimo że podaż jest duża.

Nic też nie wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach sytuacja się poprawi.

Obrotowi terenami budowlanymi nie sprzyja też w wielu regionach kraju sytuacja powodziowa czy zagrożenie podtopieniami.

Ceny ziemi spadły w stosunku do zeszłego roku o 8 – 9 proc. – wynika z barometru „Rz”.

Nadal skuteczne są negocjacje. Pośrednicy podają przykłady wytargowanych obniżek sięgających 10 proc. ceny wyjściowej.

Eksperci twierdzą, że w sytuacji bardzo małego popytu nie można nawet oszacować, jakie stawki byłyby obecnie do zaakceptowania przez kupujących, powodując ożywienie.

Prognozy mówią o dalszych obniżkach w ciągu nadchodzącego roku w granicach 6 proc.

[ramka]

[b]Jak czytać barometr? [/b]

Pośrednicy z pięciu miast podają ceny metra kwadratowego uzbrojonej działki w dzielnicy domów jednorodzinnych, obowiązujące obecnie oraz prognozowane dla tych samych terenów za rok. Wyliczoną aktualną średnią cenę porównujemy z obowiązującą przeciętną przed rokiem i przewidywaną za rok, uzyskując rzeczywiste i prognozowane zmiany, wyrażone w procentach.

[b]Barometr powstał przy współpracy z: [/b]

Tomaszem Rożkiem z Akcesu w Warszawie, Tomaszem Błeszyńskim, doradcą na rynku nieruchomości w Łodzi, Przemysławem Szkutnikiem z Ober-Haus z Gdańska, Arturem Jakubczykiem z Lexpolu w Katowicach i Leszkiem Michniakiem z Wrocławskiej Giełdy Nieruchomości.[/ramka]