Czwartkowa senacka debata nad nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych była bardzo krótka. Tym razem nie towarzyszyły jej emocje. Senatorzy odrzucili wniosek o przyjęcie jej bez poprawek i zaproponowali cztery. Dwie z nich są istotne.

Senatorowie chcą, żeby prawa do działki przenosić tylko w umowie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie. Dzięki temu ma zwiększyć się pewność obrotu prawnego nimi. Zaproponowali także przesunięcie daty wejścia w życie nowej ustawy z 1 stycznia na 19 stycznia 2014 r. Chodzi o to, że po wniesieniu poprawek przez Senat ustawą musi się jeszcze raz zająć Sejm. Dopiero później trafi ona na biurko prezydenta do podpisu. Tymczasem do 1 stycznia zostało zbyt mało czasu, by udało się zakończyć proces legislacyjny.

Nowa ustawa działkowa od początku budziła skrajne emocje. Jej opracowanie wymusił wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Zakwestionował on aż 24 artykuły obowiązującej jeszcze ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Przede wszystkim sędziom Trybunału nie podobało się to, że Polski Związek Działkowców jest monopolistą na ogrodach.

Wyrok wejdzie w życie 20 stycznia 2014 r. Po tej dacie zniknie więc podstawa prawna do funkcjonowania ogrodów. Dlaczego tak ważny jest pośpiech przy uchwalaniu nowych przepisów.

Nowa ustawa nie wszystkim się jednak podoba. Utrzymuje bowiem dominującą pozycję PZD. Zgodnie z nią PZD przekształci się w stowarzyszenie ogrodowe, a oddziały terenowe pozostaną jego jednostkami organizacyjnymi. W ciągu 12 miesięcy we wszystkich ogrodach działkowych muszą się jednak odbyć zebrania. W ich trakcie działkowcy mają podjąć decyzję, czy pozostają w strukturach przekształconego w stowarzyszenie PZD czy też powołają do życia nowe stowarzyszenie, które będzie zarządzało ogrodem. Przejmie ono dotychczasowy majątek ogrodu. Sami działkowcy zdecydują także, czy chcą być członkami stowarzyszenia ogrodowego czy nie. Jeżeli zrezygnują z członkostwa, nie stracą prawa do działki. Dalej będą mogli ją uprawiać.

Co ciekawe, Biuro Legislacyjne Senatu także uważa, że nowe przepisy nie do końca wprowadzają w życie wyrok Trybunału.

Jego wątpliwości budzi przekształcenie Polskiego Związku Działkowców w duże stowarzyszenie ogrodowe, a także sposób wydzielania się ogrodów ze struktury tego stowarzyszenia. Swoją opinię przedstawiło na posiedzeniu połączonych senackich komisji Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Narodowej. Senatorowie doszli jednak do wniosku, że czas nagli, a konsekwencje niewdrożenia przepisów byłyby zbyt duże.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu