Tag:

Ogródki Działkowe

Powiązane

Nieruchomości

Kiedy działkowicz może iść do sądu? Uchwała Sądu Najwyższego

W sprawach nabycia lub utraty członkostwa w stowarzyszeniu działkowców droga sądowa jest niedopuszczalna do chwili wyczerpania postępowania wewnątrz organizacji.

Umowy działkowców mogą być wypowiedziane

Nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego może zakończyć umowę z rodzinnymi ogródkami działkowymi.

Ogródki działkowe mogą zniknąć

W wyniku reformy planowania przestrzennego zniknąć może nawet 60 procent rodzinnych ogrodów działkowych – ostrzega Polski Związek Działkowców.

Działkowcy mają problem. Grożą im kary za studnie

Kilkudziesięciu tysiącom działkowców, którzy w swoich ogródkach użytkują ręczne ujęcia wody, tzw. abisynki, grożą wysokie kary finansowe. Okazuje się, że mogą to robić nielegalnie. Dlatego Polski Związek Działkowców domaga się zmiany przepisów.

Koniec użytkowania wieczystego? Samorządy nie chcą oddawać ogródków

Gminy nie chcą ustawy o likwidacji użytkowania wieczystego. Uważają, że na niej stracą, a do tego pokłócą się z działkowcami.

Działkowcy mogą otrzymać dotacje z UE na zieleń

Od 10 do 100 tysięcy złotych dofinansowania dostaną stowarzyszenia prowadzące rodzinne ogrody działkowe na działania zwiększające powierzchnię zieleni, w tym zakładanie zielonych ekranów ograniczających hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz chroniące zwierzęta.

Czy od sprzedaży ogródka działkowego trzeba płacić PIT

Nie trzeba płacić PIT przy sprzedaży starej altanki i drzewek położonych na terenie rodzinnych ogródków działkowych.

Polski Związek Działkowców: Działki to nie tereny zieleni pełniące funkcje publiczne

„Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego” - stwierdził w wydanym komunikacie Polski Związek Działkowców.

Afera reprywatyzacyjna w Warszawie. Michał Sołowow: Nigdy nikomu nie dawaliśmy łapówek

Robert Prystrom to szantażysta, który atakuje moją rodzinę – twierdzi przedsiębiorca Michał Sołowow

Działkowcy walczą o użytkowanie

Nie wszystkie miasta chętnie prostują sytuację prawną ogrodów działkowych, choć przepisy je do tego obligują.