Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi takich inwestorów. W ustawie z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej nie ma żadnego instrumentu wsparcia przed podwyżkami - stwierdzili prawnicy z Biura  RPO po analizie tych przepisów.

- Jest to o tyle istotne, że cena prądu budowlanego jest i tak  wyższa niż cena prądu dostarczanego na potrzeby gospodarstw domowych - wyjaśnili.

W myśl art. 2 pkt 1 ustawy odbiorcą uprawionym jest podmiot zużywający energię w gospodarstwie domowym. Natomiast ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., która wprowadziła ceny maksymalne energii elektrycznej, obejmuje ochroną wprost odbiorców uprawnionych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

- Osoba fizyczna zużywająca energię elektryczną na cele inne niż na potrzeby gospodarstwa domowego (w szczególności np. na potrzeby budowy własnego domu), gdy nie jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcą, nie skorzysta z żadnego instrumentu wsparcia przed podwyżkami energii elektrycznej. W przeciwieństwie do dewelopera (mikro/małego/średniego przedsiębiorcy), który wprost takim wsparciem został objęty - zauważa RPO, który przypuszcza, że jest to efekt "niezamierzonego pominięcia legislacyjnego".

Biuro Rzecznika pyta więc Departament Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, czy zamierza przepisy poprawić i uwzględnić osoby budujące swoje domy  w programie wsparcia.

Czytaj więcej

Podwyżek cen prądu w tym roku już nie będzie