Lokalny portal zwraca uwagę, że kościół pw. Św. Pawła i Piotra, zwany też kościołem minorytów czy franciszkanów, to jeden z najstarszych zabytków w mieście, wzmiankowany po raz pierwszy w 1285 r. To gotycka budowla, murowana z cegły. Wielokrotnie ulegał mniejszym lub większym zniszczeniom. W 1582 roku budynek przebudowano na arsenał. W latach 30. XX wieku w budowli mieściła się remiza straży pożarnej. Od 1930 roku pełnił funkcję obiektu magazynowego.

Jak przypomina brzeg24.pl, w 1997 roku podczas powodzi tysiąclecia, runęła wieża i część murów. W 2001 roku powstało w Brzegu Stowarzyszenie na rzecz Ratowania Kościoła Pofranciszkańskiego w Brzegu. Swoimi staraniami doprowadziło ono do bezpłatnego (za symboliczną cenę 1 złoty) przekazania przez miasto w 2003 roku kościoła Arcybiskupstwu Wrocławskiemu.

Dalej czytamy, iż dzięki staraniom Arcybiskupstwa udało się przeprowadzić w latach 2010-13 prace archeologiczne, pokrycie nowym dachem, zabezpieczenie murów. Koszt wszystkich prac wyniósł 1,7 mln zł, pieniądze pochodziły z funduszy pomocowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teraz Archidiecezja Wrocławska chce sprzedać budynek. Ogłoszenia zamieszczono na kilku ogólnopolskich portalach zajmujących się nieruchomościami.

Redakcja portalu brzeg24.pl skontaktowała się w tej sprawie z Kurią Archidiecezji Wrocławskiej i zapytała, dlaczego Kościół chce sprzedać zabytkowy budynek. – „[…] Obiekt, o który Pan pyta od XVI w. nie jest obiektem sakralnym, a zatem nie jest kościołem w sensie ścisłym. Równie dobrze można o nim powiedzieć „była remiza strażacka” czy „były magazyn” lub „arsenał”. Przez kilkaset lat bowiem był wykorzystywany dla potrzeb świeckich instytucji. W samym Wrocławiu możemy wskazać co najmniej kilka takich budynków, które znacznie dłużej służyły jako miejsca sprawowana kultu, a dziś służą innym celom [...]. Wprawdzie archidiecezja wrocławska w 2003 r. otrzymała ów (wówczas mocno zniszczony) obiekt, jednak biorąc pod uwagę bliskość czynnych kościołów w Brzegu, w tej lokalizacji miasta nie znajduje uzasadnienia tworzenie nowego punktu, w którym sprawowane by były nabożeństwa. […]” – wyjaśnił Ks. dr hab. Rafał Kowalski, rzecznik Kurii Archidiecezji Wrocławskiej.

W sieci znaleźć można nagranie, które przedstawia wnętrze i fasadę zabytkowego budynku.