- Nie zgadzamy się, aby zarówno konsumenci jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą byli oszukiwani przez silniejszych graczy rynkowych, a rządzący Państwem popierali lub nie zwracali uwagi na ich nieuczciwe praktyki – mówi Andrzej Nogal, adwokat i sekretarz Stowarzyszenia. - W związku z powyższym uznaliśmy w gronie aktywnych ekonomistów oraz prawników, że niezbędne jest stworzenie takiej organizacji, której zadaniem będzie ochrona słabszych podmiotów na rynku oraz wspieranie ich w relacjach z silniejszymi graczami rynkowymi - dodaje.

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim likwidacja przywilejów, w szczególności bankowych oraz rozbudowy praw konsumentów.

- Chcemy przyczyniać się do rozwoju otoczenia prawnego i świadomości poszanowania praw słabszych uczestników gry rynkowej, jak również ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości – mówi Andrzej Nogal. - Jesteśmy również za wspieraniem warunków dla rozwoju ekonomii społecznej - dodaje.

Stowarzyszenie będzie też dążyć do poprawienia sytuacji konsumentów, ale nie kosztem wspólnego budżetu państwa, tylko za pomocą wzmocnienia systemu ochrony prawnej.