Albo świadczenie z gminy, albo wspierające. ZUS każe wybierać

Niepełnosprawny musi wybrać, czy będzie pobierał świadczenie wspierające, czy też jego opiekun ma dostawać pieniądze z gminy. ZUS twierdzi, że o łączeniu świadczeń nie ma mowy.

Publikacja: 13.02.2024 12:27

Albo świadczenie z gminy, albo wspierające. ZUS każe wybierać

Foto: Adobe Stock

Świadczenie wspierające, które wprowadzono od 1 stycznia 2024 r., ZUS  przyznaje i wypłaca po wydaniu decyzji przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).

- Ta nowa forma wsparcie jest przyznawana bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, a nie jak to było w przypadku świadczeń wypłacanych przez organ gminy – dla jej opiekuna – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jak podkreśla, świadczeń tych nie wolno łączyć, trzeba zdecydować się na jedno z nich.

Czytaj więcej

Opiekunowie mieli zyskać, ale protestują

Ile wypłaci ZUS

Wysokość świadczenia wspierającego nie jest jednakowa dla każdego,  ustala się ją na podstawie liczby punktów określonej w decyzji o  poziomie potrzebnego wsparcia, wydanej przez WZON. Gdy decyzja stanie się ostateczna, będzie można poznać, ile będzie wynosiło świadczenie wspierające i wybrać wsparcie, które będzie korzystniejsze.

- Wysokość świadczenia wspierającego zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia (określonego w punktach) przez WZON. Może ona wynosić od 40 proc. renty socjalnej (obecnie — 635 zł) do 220 % renty socjalnej – 3459 zł - wyjaśnia rzeczniczka dolnośląskiego ZUS.

I tak, jeśli WZON w swojej decyzji określił u danego wnioskodawcy potrzebę wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów to osoba z niepełnosprawnością otrzyma świadczenie wspierające w wysokości 220 proc. renty socjalnej – aktualnie to 3495 zł,

Jeśli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia, to 180 % renty socjalnej, aktualnie 2859 zł. 

Od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia –  świadczenie to 120 % renty socjalnej, aktualnie 1906 zł.

Od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia –  świadczenie to 80 % renty socjalnej, obecnie 1271 zł.

Od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia –  świadczenie to 60 % renty socjalnej, obecnie 953 zł.

Od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia–  świadczenie to  40 % renty socjalnej, aktualnie jest to 635 zł.

Czytaj więcej

Nowe świadczenie od 2024 roku. ZUS opublikował ważny komunikat

Świadczenie wspierające a świadczenie z organu gminy

Jeżeli zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego przez osobę z niepełnosprawnością lub osobę upoważnioną do jej reprezentowania, a opiekun osoby z niepełnosprawnością jest uprawniony do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, to wypłata tych świadczeń ulegnie wstrzymaniu z mocy prawa.

W sytuacji, gdy pokrywa się okres, za który opiekun osoby z niepełnosprawnością pobierał z organu gminy świadczenie albo zasiłek należny opiekunowi, z okresem, za który ZUS przyzna osobie z niepełnosprawnością świadczenie wspierające, to opiekun, który pobrał zasiłek z gminy, będzie musiał zwrócić to świadczenie do gminy wraz z odsetkami.

Gmina wyda opiekunowi decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu za okres, za który wypłacone świadczenia z gminy pokryło się z okresem, za który ZUS przyznał świadczenie wspierające.

– By uniknąć takich sytuacji, we wniosku o świadczenie wspierające (formularz SWN) można wskazać datę, od której osoba chce uzyskać prawo do wsparcia, tak, aby okresy pobierania obu świadczeń się nie pokrywały. W ten sposób można uniknąć konieczności zwracania nienależnie pobranych środków – tłumaczy Kowalska-Matis.

Złożenie i wycofanie wniosku o świadczenie wspierające

Aby otrzymać świadczenie wspierające najpierw trzeba złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Dopiero wówczas można składać wniosek do ZUS. Może być on złożony najwcześniej w miesiącu, gdy decyzja WZON ustalająca poziom wsparcia stała się ostateczna. Jeśli wniosek o świadczenie SWN zostanie złożony w okresie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja WZON stała się ostateczna albo decyzja uprawomocniła się w sytuacji złożenia do sądu odwołania od tej decyzji, ZUS wypłaci świadczenie od daty, od której przyznano uprawniającą liczbę punktów. Wnioski zgłoszone przedwcześnie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioskodawca może również wycofać wniosek o świadczenie wspierające także po przyznaniu świadczenia. W takim przypadku przyznane prawo do świadczenia wspierającego zostanie uchylone, a jeżeli doszło do wypłaty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotu pobranego świadczenia wspierającego.

Świadczenie wspierające, które wprowadzono od 1 stycznia 2024 r., ZUS  przyznaje i wypłaca po wydaniu decyzji przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).

- Ta nowa forma wsparcie jest przyznawana bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, a nie jak to było w przypadku świadczeń wypłacanych przez organ gminy – dla jej opiekuna – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
Muzyk grupy Kult zatrzymany. W tle sfingowana śmierć w USA i wielkie pieniądze
Praca, Emerytury i renty
Od dziś wyższe emerytury i renty. Oto nowe kwoty brutto i na rękę [tabela]
Prawo dla Ciebie
Choroba Ziobry przeszkodą w stawieniu się przed komisją. Adwokat wyjaśnia
Edukacja i wychowanie
Sprawa Collegium Humanum. Eksperci mówią, co z lewymi dyplomami MBA
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
Praca, Emerytury i renty
Renta alkoholowa w górę. Kto może na nią liczyć i ile dostanie od 1 marca
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy o patchworkowej rodzinie: pieniądze na dziecko bez zgody żony