Kiedy nauczyciel nie może być pociagnięty do odpowiedzialności karnej

Dyrektor szkoły jest funkcjonariuszem publicznym tylko w zakresie, w jakim upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych.

Publikacja: 30.10.2018 05:10

Kiedy nauczyciel nie może być pociagnięty do odpowiedzialności karnej

Foto: Fotolia.com

Dyrektorka i wicedyrektorka zespołu szkół pobrały pieniądze za nadgodziny nauczycieli, mimo że z powodu remontu odwołały dodatkowe zajęcia. Łącznie szkole wypłacono na te lekcje 2,5 tys. zł. Dyrekcja szkoły pieniędzy nie zwróciła. W ten sposób kobiety działały na szkodę starostwa powiatowego. Sąd pierwszej instancji skazał je za przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 kodeksu karnego) na rok więzienia. Kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby jednego roku. Kobiety wniosły apelację, a sąd drugiej instancji uznał ją za słuszną (Sąd Okręgowy w Olsztynie, wyrok z 2 lipca 2018 r. sygn. akt VII Ka 342/18).

Czytaj także: NIK o systemie awansowania nauczycieli

Dyrektorka i wicedyrektorka nie są bowiem funkcjonariuszami publicznymi. Nie mogły być więc pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie art. 231 kodeksu karnego.

Definicja funkcjonariusza publicznego zawarta została w art. 115 par 13 kodeku karnego. W punkcie 4 tego przepisu do funkcjonariuszy publicznych zaliczeni zostali pracownicy samorządu terytorialnego, chyba że pełnią wyłącznie czynności usługowe a także inne osoby w zakresie, w którym uprawnione są do wydawania decyzji administracyjnych.

Ustawa o pracownikach samorządowych nie zawiera legalnej definicji pracownika samorządowego. Zakres podmiotowy tego pojęcia precyzują art. 2 i art. 3 ustawy. Zgodnie z nimi o statusie pracownika samorządowego nie decyduje ani charakter jego pracy, ani podstawa nawiązania stosunku pracy, ani pełniona funkcja. Przesądza o nim fakt zatrudnienia w określonych instytucjach samorządowych oraz niepodleganie regulacjom odrębnym w stosunku do ustawy o pracownikach samorządowych. Status prawny nauczycieli reguluje zaś Karta Nauczyciela. Nie są więc pracownikami samorządowymi, mimo że są zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

O ile zatem nauczyciel szkoły publicznej jest osobą pełniącą funkcję publiczną, podobnie jak dyrektor takiej szkoły, to jest oczywistym, że nie jest funkcjonariuszem publicznym, a dyrektor szkoły jest nim jedynie w zakresie, w jakim upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych. Akt powierzenia nauczycielowi stanowiska dyrektora szkoły ma charakter administracyjnoprawny. Nie powoduje, że nauczyciel przestaje być nauczycielem. Stąd też nie tylko nauczyciel ale również dyrektor szkoły nie może być uznany za pracownika samorządowego.

Sygnatura akt:VII Ka 342/18

Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
Prawo
„Komisja może wezwać każdego, nie tylko Tuska. I każdemu wyrządzić krzywdę”
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach