Oba zwolnienia obowiązywać będą do 31 grudnia 2012 r.

Tak wynika z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja 2010 r.

[srodtytul]Bez podatku od spadków i darowizn[/srodtytul]

Zwolnienie to nie ma być w żaden sposób ograniczone, nie będzie ani limitu kwotowego, ani ograniczenia podmiotowego czy przedmiotowego.

Zatem wszelka pomoc, zarówno od osób fizycznych, jak i instytucji i firm, przekazywana powodzianom w formie darowizny, nie podlegałaby opodatkowaniu. Nie byłoby istotne czy darowana jest nieruchomość, samochód, żywność, środki czystości czy pieniądze.

[srodtytul]Bez podatku dochodowego[/srodtytul]

Powodzianie nie musieliby też odprowadzać od uzyskanych dóbr (nieodpłatnych świadczeń) podatku dochodowego. Nie uwzględnialiby tego w zeznaniu rocznym. Jedynym wymogiem byłoby to, aby uzyskana pomoc była przeznaczona wyłącznie na usuwanie skutków powodzi.

[srodtytul]Zalana firma nie zapłaci podatku [/srodtytul]

Nie tylko osoby fizyczne będą mogły liczyć na pomoc państwa. Fiskus będzie łaskawy także dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek powodzi. Osoby prawne też nie zapłacą podatku dochodowego od otrzymanych darowizn i nieodpłatnych świadczeń, jeśli otrzymaną pomoc przeznaczą na usuwanie skutków powodzi.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

[srodtytul]Środki trwałe z darowizny - w kosztach[/srodtytul]

Jeżeli otrzymane darowizny czy nieoodłatne świadczenia zostaną wydatkowane na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, to będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. O takiej możliwości mówi wprost art. 20 ust. 3 projektu nowej ustawy.

[srodtytul]Umorzone pożyczki z PFRON[/srodtytul]

Z podatku dochodowego zwolnione mają być także kwoty umorzonych pożyczek przyznanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osobom niepełnosprawnym (na działalność gospodarczą) i zakładom pracy chronionej (na cele inwestycyjne).

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja 2010 r. jest obecnie w uzgodnieniach międzyresortowych. Potem musi ją uchwalić parlament.

[b] O tym, że już dziś pomoc dla powodzian jest zwolniona od podatku dochodowego, a straty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pisaliśmy w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/56714,484489_Pomoc_zwolniona__straty_obniza_zyski.html]"Pomoc zwolniona, straty obniżą zyski"[/link].[/b]

[b]Darowizny dla powodzian będą też zwolnione z VAT - pisaliśmy o tym w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/482363,486046_Darowizny_dla_powodzian_bez_VAT.html]"Darowizny dla powodzian bez VAT"[/link].[/b]