Ustawa dezubekizacyjna weszła w życie 1 października 2017 r. Doprowadziła do obniżenia emerytur byłym funkcjonariuszom służb mundurowych PRL.  Z decyzją Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, która obniżała emeryturę na podstawie tej ustawy, nie zgodziła się klienta Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jej pełnomocniczka z ramienia Fundacji r.pr. Agaty Bzdyń złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Jednak ze względu na pytanie prawne skierowane do Trybunału Konstytucyjnego 24 stycznia 2018 r. wszystkie postępowania w takich sprawach były zawieszane do czasu rozpoznania w TK. Tak było i w tym przypadku.

Na postanowienie SO  zostało złożone zażalenie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, uchylając postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, wskazał m.in., że: „[w] ramach sądowego stosowania prawa na sądzie spoczywa obowiązek dokonania wykładni w zgodzie z Konstytucją RP (art. 8 ust. 2 Konstytucji), a z reguły kolizyjnej zawartej w art. 91 ust. 2 Konstytucji wynika nakaz wykorzystania takiej możliwości wykładni przepisu ustawowego, która da się pogodzić z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i wyznaczonymi nimi standardami".

Oznacza to, że Sąd Okręgowy w Warszawie powinien dokonać oceny tzw. ustawy dezubekizacyjnej w zgodzie ze standardami wynikającymi z Konstytucji RP oraz ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi - informuje HFPC.