Obecnie właściwy jest dyrektor generalny Służby Więziennej. Po zmianach podania będą przekazywane do kierownika jednostki organizacyjnej SW właściwego ze względu na stałe miejsce pełnienia służby przez zmarłego funkcjonariusza.

Czytaj więcej

Dzięki monitoringowi spokojniej za kratami