Szkolenia polegają na przedstawieniu im informacji na temat form legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz rodzajów wydawanych im dokumentów.

Szkolenia oparte będą o przepisy polskiego prawa uchodźczego i migracyjnego. Szkolenia obejmują m.in. podstawowe definicje związane z migracją, informacje o zasadach wjazdu na terytorium Polski, analizę przepisów dotyczących form legalizacji pobytu cudzoziemców, informacje o postępowaniach w sprawie o udzielenie ochrony międzynarodowej, pobytu cudzoziemca w Polsce bez odpowiedniego zezwolenia, a także praktyczną wiedzę na temat dokumentów wydawanych cudzoziemcom i uprawniających ich do pobytu w Polsce.

Przeprowadzono już 5 szkoleń w Urzędzie Miasta St. Warszawy i komendzie Powiatowej Policji w Mońkach. Do końca roku odbędzie się jeszcze 3 szkolenia, które będą przeprowadzone w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,. Uczestnicy szkoleń pozytywnie oceniają wiedzę zdobytą w czasie szkoleń, często podnoszą praktyczne zagadnienia wynikające z ich pracy z cudzoziemcami, chętnie rozwiązują prezentowane kazusy przygotowane przez trenerów.

W ramach projektu powstanie również aktualizacja podręcznika „Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych". Podręcznik w prosty sposób wyjaśnia często trudne i zawiłe procesy związane z pobytem w Polsce osób innych narodowości. Jest to również kompendium wiedzy, które w uporządkowany sposób prezentuje zasady przyznania prawa do pobytu co ułatwia znalezienie informacji. Uczestnicy szkoleń uważają, że podręcznik będzie przydatny w ich pracy m.in. w bezpośredniej obsłudze i weryfikacji pobytu, informowaniu cudzoziemców o uprawnieniach wynikających z poszczególnych dokumentów pobytowych.