Projektem kieruje Waldemar Paś - redaktor naczelny bezpłatnego dziennika Agory - „Metro".

Magazyn „Metro City” dostępny jest w salonikach prasowych w cenie 3,99 zł, bezpłatnie można go znaleźć w wybranych klubach, galeriach, teatrach i na uczelniach wyższych w Warszawie.

Pod tytułem "Metro City" ukazywał się do tej pory dodatek kulturalny do bezpłatnej gazety "Metro".