Rozporządzenie rządu Rosji z 27 października 2018 r. zostało opublikowane 6 listopada 2018 r. i weszło w życie po 180 dniach, czyli 5 maja. Nakłada ono na mesendżery obowiązek sprawdzenia zgodności podawanego przez użytkownika numeru telefonu ze stanem rzeczywistym. Oznacza to, że jeżeli operator komórkowy nie potwierdzi administratorowi mesendżera tej zgodności, to dostępu do konta nie będzie. Cała operacja sprawdzania ma trwać nie więcej niż 20 minut. 

Zgodnie z rozporządzeniem, operator komórkowy nie może odmówić ustalenia zgodności przesłanego numeru z danymi abonenta. Nowe przepisy nakładają też na operatorów obowiązek wprowadzania do swoich baz danych takich informacji jak to, z jakiej aplikacji abonent korzysta oraz jaki ma unikalny kod identyfikacyjny.

Krytykowane także za granicą rozporządzenie, Kreml (szef Roskomnadzoru - Aleksandr Żarow) tłumaczy „stworzeniem bezpiecznego środowiska komunikacji”. Żarow dodał, że użytkownicy mogą podawać nie swoje numery telefonów, dlatego konieczne jest ich sprawdzenie u operatorów. A anonimowość „utrudnia pracę organów ścigania”.

Prawo dotyczy wszystkich mesendżerów obecnych w Rosji: Facebook, Istagram, WhatsApp, Telegram, Mail.ru, Skype, Messenger, ICQ, iPhoto.