Rz: Co wyróżnia się pańskie liceum?

Marek Łaźniak

: Przychodzą do nas uczniowie, którzy oczekują od szkoły więcej, a my w miarę możliwości staramy się sprostać ich wymaganiom.

Skromna odpowiedź jak na dyrektora jednej z najlepszych od lat szkół w kraju.

Atutem są przede wszystkim nasi uczniowie. Trafiają do nas najlepsi absolwenci gimnazjów z całego Dolnego Śląska. Od lat w ich kształceniu pomaga nam Uniwersytet Wrocławski. Część szkolnej kadry stanowią nauczyciele akademiccy. Pozostali pedagodzy mają chęci i zamiłowanie do tego, co robią. Wiem, że jest to dla nich bardzo ciężkie wyzwanie, niektórzy nie wytrzymują i rezygnują z pracy.

Ciężko pracuje się z laureatami międzynarodowych olimpiad?

Uczniów, którzy znacznie odbiegają poziomem od średniej, obejmujemy indywidualnym tokiem nauki. Mają opiekunów:  szkolnego i akademickiego. To jednak nie zwalnia ich z podstawowych obowiązków: zaliczenia wszystkich przedmiotów wymaganych przez podstawę programową.

To kosztuje.

Mamy wsparcie  ze strony wrocławskiego samorządu. Przy szkole działa fundacja rodziców, która wykupuje uczniom dodatkowe zajęcia.

Autopromocja
Bezpłatny e-book

WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki

POBIERZ

W Polsce brakuje rozwiązań, które wspierałyby edukację uczniów wybitnych.

My mamy nieco łatwiej, gdyż w naszej szkole jest ich wielu, więc samorząd chętnie łoży na ich kształcenie, bo prawdopodobieństwo sukcesu jest duże. Ale szkoły, w których są dwie lub trzy wybitne jednostki, będą miały problem z pozyskaniem funduszy.

Państwo pomaga?

Szkoły dostały możliwość tworzenia autorskich programów, ale reforma programowa mocno obcięła siatkę godzin nauczania przedmiotów ścisłych w I klasie liceum. Do tej pory od I klasy realizowaliśmy naukę chemii czy fizyki na poziomie rozszerzonym, teraz mamy wykładać te przedmioty raz w tygodniu na poziomie podstawowym. Mam wiele obaw co do efektów tych zmian.

A wsparcie finansowe od MEN?

Na nic takiego nasi nauczyciele nie mogą liczyć.

—rozmawiał Artur Grabek

*w skład Zespołu Szkół nr 14 wchodzi LO nr XIV  im. Polonii Belgijskiej, zwycięzca rankingu liceów