Decyzję o dyspensie wydał m.in. metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz.

31

W tylu diecezjach na terenie Polski wprowadzono 31 grudnia dyspensę

Jak czytamy w dekrecie kard. Nycza udziela on "dyspensy na piątek, 31 grudnia 2021 osobom przebywającym na terenie Archidiecezji Warszawskiej". "Korzystający z dyspensy powinni odmówić modlitwę w intencjach papieża Franciszka oraz podjąć zadośćuczynienie w wybranej formie: wypełniając uczynki miłości lub przez ofiarowanie jałmużny" - głosi dekret.

"Mając na względzie, że przypadający na piątek 31 grudnia br., ostatni dzień roku kalendarzowego, sprzyja organizowaniu rodzinnych i towarzyskich spotkań oraz radosnemu przeżywaniu tego dnia, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim osobom przebywającym w granicach Archidiecezji Warszawskiej, dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych" - pisze kard. Nycz.

Czytaj więcej

Katolicy wracają do kościoła. Zniesiona dyspensa

"Zalecam, aby korzystający tego dnia z dyspensy ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego oraz podjęli zgodnie z własnym wyborem formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości, bądź ofiarowanie jałmużny" - dodaje.

Dyspensę na 31 grudnia wprowadzono już w Polsce w 31 na 41 diecezji.

Kodeks Prawa Kanonicznego, o którym wspomina kard. Nycz głosi, że "biskup diecezjalny może dyspensować wiernych - ilekroć uzna to za pożyteczne dla ich duchowego dobra - od ustaw dyscyplinarnych, tak powszechnych, jak i partykularnych, wydanych przez najwyższą władzę kościelną dla jego terytorium lub dla jego podwładnych, jednak nie od ustaw procesowych lub karnych ani od których dyspensa jest specjalnie zarezerwowana Stolicy Apostolskiej lub innej władzy".

Dekretu o dyspensie nie wydali jeszcze: abp Stanisław Gądecki w archidiecezji poznańskiej, abp Wiktor Skworc w archidiecezji katowickiej, bp Roman Pindel w diecezji bielsko-żywieckiej, bp Jerzy Mazur w diecezji ełckiej, bp Piotr Henryk Sawczuk w diecezji drohiczyńskiej, bp Jacek Jezierski w diecezji elbląskiej, bp Jan Kopiec w diecezji gliwickiej, bp Edward Dajczak w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, bp Andrzej Czaja w diecezji opolskiej oraz bp Krzysztof Wętkowski w diecezji włocławskiej,