W Usnarzu Górnym, na granicy polsko-białoruskiej, od kilkunastu dni koczuje grupa migrantów. Wojsko i straż graniczna uniemożliwiają im nielegalne przekroczenie granicy. Z danych służb wynika, że na miejscu przebywa 24 obcokrajowców.

Głos w sprawie sytuacji na wschodniej granicy i w Afganistanie zabrali biskupi uczestniczący w Sesji Rady Biskupów Diecezjalnych, która miała miejsce na Jasnej Górze 25 sierpnia.

"Biskupi diecezjalni przypominają, że sytuacja migrantów i uchodźców zawsze powinna budzić zrozumienie, współczucie i pomoc. Tym, którzy uciekają przed prześladowaniami, winniśmy okazać postawę chrześcijańskiej gościnności, z zachowaniem obowiązującego prawa, gwarantującego bezpieczeństwo zarówno uchodźcom, jak i społeczności przyjmującej" - przekazano.

"Oczekujemy od państwa i samorządów wypracowania właściwych dla naszej sytuacji mechanizmów pomocy uchodźcom, które będą mogły być wsparte zaangażowaniem Kościoła w Polsce. Biskupi dziękują także za wszelkie inicjatywy pomocowe Caritas oraz lokalnych społeczności, jak również żołnierzom i Straży Granicznej za ich trudną służbę. Maryja, Królowa Polski i Pociecha Migrantów, niech będzie naszą przewodniczką i opiekunką w tym dziele" - czytamy.