Wnioski płynące z najnowszego raportu kontroli Najwyższej Izby Kontroli są pozytywne pomimo ujawnionych nieprawidłowości. W ocenie NIK konsumenci w Internecie są dobrze chronieni. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rzecznicy konsumentów i organizacje konsumenckie gwarantują zainteresowanym informacje i porady prawne.

Według danych GUS w roku 2012 ponad 30% Polaków robiło zakupy on-line.

Rozpatrywanie spraw e-konsumentów ocenia się jako terminowe i profesjonalne. Dostęp do rzeczników konsumenta jest ułatwiony za sprawą kontaktu e-mailowego i telefonicznego.

Edukacja i informacja

Kontrola objęła także działalność edukacyjną. Z raportu wynika, że podmioty odpowiedzialne za ochronę praw konsumenckich przeprowadzały liczne kampanie edukacyjno-informacyjne w tym temacie. UOKiK przeprowadził program pn. Nie daj się oskubać w sieci, a na swojej stronie internetowej zamieścił zakładkę dla najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami.

Edukację w zakresie bezpiecznych transakcji w sieci szerzyli rzecznicy konsumentów. Brali udział w licznych programach telewizyjnych i radiowych, gdzie odpowiadali na pytania i udzielali porad w sprawach nurtujących korzystających ze sklepów i aukcji internetowych.

W ocenie NIK również Federacja Konsumentów przyczyniła się do poprawy świadomości praw konsumenckich w Internecie przeprowadzając akcję pn. Zanim klikniesz. Organizacja na swojej stronie umieściła poradniki, wzory pism i spot filmowy przybliżający konsumentom świadome zawieranie umów sprzedaży on-line.

Podnoszenie świadomości klientów internetowych i szybka reakcja w sprawie ochrony ich praw z uwagi na szybki i ciągły rozwój technologii jest wymagany od podmiotów obowiązanych.

Do poprawki

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontrola NIK wykazała pewne nieprawidłowości, które wpłynęły na ogólną opinię, ale warto je poruszyć.  Baza UOKiK skargi-konsumenckie.gov.pl nie wypełniła założeń twórców. Strona miała usprawnić składnie skarg konsumenckich i ułatwić wgląd do nich Prezesowi Urzędu. Jednak od sześciu lat – czyli momentu jej utworzenia nie cieszyła się powodzeniem. Zdaniem NIK konieczne jest wykorzystanie analizy klasyfikacji składanych wniosków.

Baza skarg konsumenckich UOKiK z 2006 r. nie spełniła oczekiwań w zakresie ochrony konsumentów.

Urząd zaważa brak sprawdzania rzetelności e-sklepów, takich jakimi zajmuje się europejska organizacja Euro-Label.  System certyfikacji sklepów w Internecie, który posiada uwierzytelnia przedsiębiorców dbających o ochronę praw konsumenckich. Certyfikat – bezpieczne zakupy stanowi gwarancję działania w zgodzie z prawem i właściwe zarządzanie danymi osobowymi klientów. Rekomendowanie tego typu projektu przez UOKiK dałaby możliwość oceny wiarygodności sklepów internetowych.