Czy można pozwać zbiorowo bank o minimalne oprocentowanie

Dopuszczalny jest pozew zbiorowy wobec instytucji finansowych ws. klauzul umownych, które przewidują, że zmienne oprocentowanie kredytu nie może spaść poniżej pewnego poziomu – uważa rzecznik generalny TSUE.

Publikacja: 19.01.2024 07:12

Czy można pozwać zbiorowo bank o minimalne oprocentowanie

Foto: Adobe Stock

Pyta o to TSUE hiszpański Sąd Najwyższy. W tym kraju popularne w umowach o kredyty hipoteczne są tzw. klauzule minimalnego poziomu. Przewidują one, że przy zmiennym oprocentowaniu kredytu nie może ono spaść poniżej pewnej dolnej granicy – niezależnie od aktualnego poziomu stóp procentowych. Gdy więc te znacząco spadły, kredytobiorcy na tym nie skorzystali i dalej musieli płacić odsetki na wskazanym minimalnym poziomie. Dlatego hiszpańscy konsumenci i zrzeszające ich organizacje wnieśli kilka tysięcy pozwów przeciwko ponad stu instytucjom finansowym.

Domagali się stwierdzenia nielegalności powyższych klauzul – jako niezgodnych z dyrektywą ws. nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich – i zwrotu nadpłaconych odsetek.

Czytaj więcej

Jest nowy wyrok TSUE ws. frankowiczów. Prawnik: to prawdziwa rewolucja

Sądy hiszpańskie w dwóch instancjach orzekły na niekorzyść banków. Jednak po złożeniu kasacji do Sądu Najwyższego Hiszpanii ten nabrał wątpliwości, czy powództwo zbiorowe jest w ogóle dopuszczalne w tego typu sprawach. Zadał więc pytanie prejudycjalne Trybunałowi w Strasburgu.

Laila Medina, rzecznik generalna TSUE, w swojej opinii wskazała, że nie ma podstaw, by uznać, że kontrola przejrzystości umów kredytowych jest niedopuszczalna w pozwie zbiorowym.

Wykluczenie powództwa zbiorowego w tej kwestii byłoby niespójne z przepisami prawa UE chroniącymi interesy konsumentów. Nie ma znaczenia, że pozew dotyczy dużej liczby przedsiębiorców, gdyż działają oni w tej samej branży, warunki umów są podobne, a każdy bank miał prawo bronić swoich interesów w sądzie. Ocena, czy podobieństwo to jest wystarczające, należy do hiszpańskiego SN, ale musi on wziąć pod uwagę, że wszyscy pozwani są bankami, a wszystkie sporne klauzule dotyczą minimalnego poziomu odsetek.

Opinie rzecznika nie są wiążące dla TSUE, ale zwykle orzeka on zgodnie z nimi.

Sygnatura akt: C-450/22

Pyta o to TSUE hiszpański Sąd Najwyższy. W tym kraju popularne w umowach o kredyty hipoteczne są tzw. klauzule minimalnego poziomu. Przewidują one, że przy zmiennym oprocentowaniu kredytu nie może ono spaść poniżej pewnej dolnej granicy – niezależnie od aktualnego poziomu stóp procentowych. Gdy więc te znacząco spadły, kredytobiorcy na tym nie skorzystali i dalej musieli płacić odsetki na wskazanym minimalnym poziomie. Dlatego hiszpańscy konsumenci i zrzeszające ich organizacje wnieśli kilka tysięcy pozwów przeciwko ponad stu instytucjom finansowym.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego