Chodzi o postępowanie grupowe kilku tysięcy konsumentów, którzy zawarli z Bankiem Millennium S.A. umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego. Pozew został złożony 13 czerwca 2014 r. przez reprezentanta grupy – Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie. W ramach tego pozwu reprezentant grupy domaga się ustalenia odpowiedzialności Banku Millennium S.A. wobec członków grupy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się, w związku ze stosowaniem przez ten bank w umowach kredytowych niedozwolonych postanowień umownych.

Czytaj więcej

Pozew zbiorowy nie pomoże frankowiczom

Rozpoznający sprawę Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 24 maja 2022 r. oddalił powództwo frankowiczów. Od  wyroku apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wniósł reprezentant grupy.

Rzecznik wstąpił do postępowania apelacyjnego na wniosek reprezentanta grupy w celu ochrony klientów podmiotu rynku finansowego. W ocenie Rzecznika Finansowego powództwo konsumentów jest uzasadnione, dlatego konieczne jest wsparcie argumentacji strony powodowej i przedstawienie stanowiska Rzecznika Finansowego.

„Stanowisko Rzecznika uwzględnia aktualne orzecznictwo TSUE oraz polskich sądów powszechnych co powinno przyczynić się do wzmocnienia argumentacji konsumentów.” - czytamy na stronie Rzecznika Finansowego.