Wakacje kredytowe 2024 - jest projekt nowego rządu. Kto z nich skorzysta

W 2024 roku kredytobiorcy, których rata przekracza 35% dochodu, będą mogli zawiesić spłatę raty kredytu w wymiarze 1 miesiąca na kwartał - wynika z opublikowanego w środę projektu ustawy o wakacjach kredytowych.

Publikacja: 28.12.2023 09:06

Wakacje kredytowe 2024 - jest projekt nowego rządu. Kto z nich skorzysta

Foto: Adobe Stock

Projekt zakłada przedłużenie obowiązywania mechanizmu wakacji kredytowych na 2024 rok. W ocenie skutków regulacji zaznaczano, iż w związku z koniecznością procedowania procesu legislacyjnego projektu zawieszenie ma przysługiwać w wymiarze jednego miesiąca od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r., zaś w przypadku kolejnych kwartałów — w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Wakacje kredytowe 2024. Kto skorzysta

Jednocześnie resort finansów proponuje ustalenie kryterium, zgodnie z którym zawieszenie spłaty kredytu będzie przysługiwało konsumentowi, jeżeli średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD (Rata do Dochodu) w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku będzie przekraczać 35%.

Rozszerzenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Ministerstwo chce też rozszerzyć pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jego kwota ma wzrosnąć, a okres spłaty zostanie wydłużony.

W projekcie zaproponowano zmniejszenie jednej z przesłanek do uzyskania wsparcia, wielkości wskaźnika RdD (Rata do Dochodu). Wskaźnik ten oznacza stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy. „W celu liberalizacji tej przesłanki proponuje się ustalenie parametru na poziomie 40%, w miejsce obecnych 50%. Tym samym, jeżeli stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego stanowił będzie 40% dochodu jego gospodarstwa domowego, będzie on mógł wnioskować o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia” - czytamy w ocenie skutków regulacji. 

Drugą zmianą jest zwiększenie kwoty dochodu uprawniającej do uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Chodzi o podwyższenie, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kwot dochodów na jednego członka rodziny lub na osobę samotnie gospodarującą, które będą umożliwiały otrzymanie wsparcia. Zgodnie z propozycją zmian, możliwe będzie skorzystanie ze wsparcia, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie będzie przekraczał trzykrotności kryteriów określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej — w obecnych przepisach jest mowa o dwukrotności tej kwoty.

W projekcie znalazł się zapis o wydłużeniu okresu przez jaki wsparcie będzie mogło być udzielane (z obecnych 36 na 40 miesięcy) oraz zwiększeniu wartości maksymalnego wsparcia z dotychczasowego poziomu 2 000 zł do poziomu 2 500 zł oraz wydłużenie okresu spłat wsparcia (lub pożyczki) z obecnych 144 rat do 200 rat.

Co więcej, MF proponuje, aby umorzenie pozostałych 64 rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia następowało po dokonaniu, bez opóźnienia, spłaty 134 rat. Obecne przepisy pozwalają na umorzenie 44 rat, po dokonaniu spłaty 100 rat. „Dzięki temu kwota umorzenia będzie mogła wynieść 33 tys. zł (66 rat), w miejsce obecnych 22 tys. zł” - wyjaśnia resort.

420 tys. umów kredytowych

Urzędnicy przewidują, że zliberalizowanie przepisów dotyczących wykorzystania środków zgromadzonych w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz przedłużenie wakacji kredytowych stworzy możliwość obniżenia rocznych kosztów obsługi spłacanych kredytów mieszkaniowych, obejmując możliwością skorzystania z tej opcji ok. 420 tys. umów kredytowych.

Koszt wprowadzenia wakacji budżetowych szacuje się na 3,6 mld zł (przy założeniu, że ze wsparcia skorzysta 100 proc. uprawnionych) lub 2,5 mld zł (przy założeniu że z wakacji kredytowych skorzysta analogiczny odsetek uprawnionych jak z poprzednich wakacji kredytowych). 


Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność