TSUE odpowiedział warszawskiemu sądowi ws. umów o kredyt konsumencki

Bank nie może odmówić wydania egzemplarza umowy kredytu przedsiębiorcy, który nabył od konsumenta roszczenia o zwrot pozaodsetkowych kosztów kredytu - wynika z czwartkowego wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE.

Publikacja: 12.10.2023 11:41

TSUE odpowiedział warszawskiemu sądowi ws. umów o kredyt konsumencki

Foto: Adobe Stock

Spółka nabyła w drodze cesji roszczenia o zwrot pozaodsetkowych kosztów kredytu, wynikających z szeregu umów kredytu konsumenckiego. Niektórzy z konsumentów nie dysponowali egzemplarzem umowy, dlatego spółka wystąpiła do sądu o zobowiązanie banku do wydania tych umów wraz z regulaminami i umowami towarzyszącymi. Argumentuje, że dokumenty te są niezbędne do wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami względem banku. Ten stanął natomiast na stanowisku, że nie jest prawnie zobowiązany do przedstawienie tych dokumentów.

Rozpatrujący sprawę Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy powziął wątpliwość, czy na gruncie art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki, konsument albo przedsiębiorca, na którego konsument przelał swoje uprawnienie, może żądać od kredytodawcy wydania egzemplarza umowy oraz wszystkich informacji o spłacie kredytu, niezbędnych do określenia kwoty należnej z tytułu zwrotu proporcjonalnej części kosztów kredytu w związku z wcześniejszym wykonaniem umowy.

W czwartkowym wyroku Trybunał Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że przeniesienie roszczeń konsumenta na osobę prawną nie wyklucza stosowania ww. dyrektywy. Zakres jej stosowania nie zależy bowiem od tożsamości stron sporu, lecz od statusu stron umowy kredytu. Po drugie, Trybunał wskazał, że choć obowiązek przekazania konsumentowi egzemplarza umowy, w przypadku jej utraty, nie wynika wprost z dyrektywy 2008/48/WE, należy go wywieść z kontekstu i celu tej regulacji.

Zdaniem TSUE, cel dyrektywy polegający na zapewnieniu konsumentowi wysokiego poziomu ochrony wymaga tego, aby konsument mógł dysponować wszelkimi informacjami dotyczącymi kosztów kredytu, w tym dla ustalenia prawa do skorzystania z obniżki tych kosztów. "Obowiązek dostarczenia tych informacji, obejmujący także przekazanie egzemplarza umowy, spoczywa na kredytodawcy. Nie ma on żadnego uzasadnionego interesu w ukryciu odpowiednich dokumentów przed konsumentem lub jego następcą prawnym" - wskazano.

Wyrok TSUE z 12 października w sprawie C-326/22 Z.

Czytaj więcej

Frankowicze się cieszą, banki płaczą. Jest przełomowy wyrok TSUE

Spółka nabyła w drodze cesji roszczenia o zwrot pozaodsetkowych kosztów kredytu, wynikających z szeregu umów kredytu konsumenckiego. Niektórzy z konsumentów nie dysponowali egzemplarzem umowy, dlatego spółka wystąpiła do sądu o zobowiązanie banku do wydania tych umów wraz z regulaminami i umowami towarzyszącymi. Argumentuje, że dokumenty te są niezbędne do wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami względem banku. Ten stanął natomiast na stanowisku, że nie jest prawnie zobowiązany do przedstawienie tych dokumentów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?