Ukarana spółka prowadzi platformę umożliwiającą wymianę walut, uzyskanie pożyczki dla przedsiębiorców. Firma zajmuje się również windykacją oraz faktoringiem. Przedsiębiorstwo wprowadziło do swojej oferty tzw. "ofertę wekslową", który zgodnie ze słowami przedstawicielami firmy miała być inwestycją ze stałym oprocentowaniem i regularnie wypłacanymi odsetkami. Firma wskazyła również, że jest to bezpieczna inwestycja. 

Rzeczywistość była mniej kolorowa, postępowanie przeprowadzone przez UOKiK wykazało iż oferowany produkt był bardzo ryzykowany i niezabezpieczony. Urząd poinformował również, że spółka posługiwała się wekslem "osób sprzeczny z jego funkcją i wykorzystywała pieniądze konsumentów do finansowania swojej działalności, przenosząc w ten sposób na konsumentów całe ryzyko jej prowadzenia" oraz wprowadzała konsumentów w błąd, nie informując zainteresowanych klientów o ryzyku i braku gwarancji zysku. 

Jako dowody zostały wykorzystane m.in. skrypty konsultanów Aforti, którzy podczas rozmów telefonicznych przedstawiali konsumentów niezgodną z prawem ofertę inwestycji. Prócz formy telefonicznej, oferta była rozsyłana poprzez wiadomości elektroniczne. 

 Spółka poprzez swoje działanie dawała konsumentowi niesłuszne podstawy do przekonania, że oferta charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem i pewnością zwrotu kapitału. Rzeczywistość wyglądała jednak inaczej. Klienci, którzy nabyli produkty Aforti Holding, zostali pozbawieni prawdziwej i pełnej informacji o ryzyku wynikającym z inwestycji. Mylne wyobrażenie niestety mogło mieć wpływ na podjęcie przez nich decyzji dotyczącej umowy. Praktykę polegającą na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji na temat oferty uznaliśmy za wysoce szkodliwą – przekazał Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Na spółkę została nałożona kara w wysokości 790 555 zł oraz szereg obowiązków informacyjnych.