Pożary i zamieszki to dobry powód do rezygnacji z wakacyjnego wyjazdu

Żywioł szalejący w miejscu wypoczynku uzasadnia bezkosztową rezygnację.

Aktualizacja: 24.07.2023 09:43 Publikacja: 20.07.2023 03:00

Pożary i zamieszki to dobry powód do rezygnacji z wakacyjnego wyjazdu

Foto: Adobe Stock

Osoby, które miały w wakacyjnych planach odwiedzić kontynentalną Grecję lub hiszpańską La Palmę, zapewne wolą zmienić destynację. Jeżeli wybierały się na urlop z biurem podróży, mogą nie odczuć finansowych konsekwencji odwołania wyjazdu.

Zwrot pieniędzy

Szalejący żywioł uzasadnia bezkosztową rezygnację z wycieczki, ale tylko gdy pożary występują w miejscu docelowym imprezy turystycznej lub jego najbliższym sąsiedztwie i mogą zagrażać bezpieczeństwu podróżnych albo istotnie wpływać na ich wypoczynek lub transport do miejsca docelowego. W takiej sytuacji turyści mogą odstąpić od umowy w trybie art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Otrzymają zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy. Turysta nie ma jednak wówczas prawa do odszkodowania lub zadośćuczynienia

Ten sam przepis może mieć zastosowanie, jeśli w miejscu wypoczynku są zamieszki, takie jak we Francji.

Czytaj więcej

Biuro podróży nie zawsze zapłaci za zmarnowany urlop

Przepisy nie mówią, jak blisko miejscowości, w której będą wypoczywać turyści, muszą być pożary czy zamieszki, by uzasadnić bezkosztową rezygnację z imprezy. Ustawa mówi, że w miejscu wypoczynku lub w sąsiedztwie, a zagrożenie musi być realne. Ale każda ze stron umowy o usługi turystyczne może to inaczej rozumieć. Sprawa może się więc oprzeć o sąd.

Gdy jednak pożar trawi Grecję kontynentalną, a turysta ma wykupioną wycieczkę na jedną z wysp, o bezkosztową rezygnację będzie ciężko.

Wyloty bez zmian

– Nie odwoływaliśmy wylotów ze względu na pożary ani zamieszki we Francji. W Grecji czy Hiszpanii hotele, w których przebywają nasi klienci, nie są zagrożone skutkami pożarów. We Francji wydarzenia dotyczyły głównie obrzeży dużych miast, podczas gdy nasi klienci zwiedzają głównie historyczne centra – mówi Piotr Henicz, wiceprezes Itaki i Polskiej Izby Turystyki.

Gdy podróżny jest przekonany, że w zawartej przez niego umowie występują okoliczności wskazane w art. 47 ust. 4 ustawy, a organizator to kwestionuje, po odstąpieniu od umowy może przesłać organizatorowi wezwanie do zapłaty, a po bezskutecznym upływie wskazanego w nim terminu wystąpić do sądu. Od początku lipca podróżny może wystąpić z pozwem przeciwko organizatorowi przed sądem właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
dr Piotr Cybula, radca prawny

Zamieszki, np. te występujące we Francji, ale także pożary na La Palmie czy w Grecji, mogą stanowić podstawę do bezkosztowej rezygnacji podróżnych z wyjazdu, jeśli występują w miejscu docelowym lub w jego najbliższym sąsiedztwie i mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Jeżeli sytuacja jest oczywista, organizator turystyki może sam odwołać imprezę turystyczną, powołując się na nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności na podstawie art. 47 ust. 5 u.i.t. Zdarza się jednak, że organizatorzy traktują to jako ostateczność, oczekując rezygnacji podróżnych i czasami kwestionując ich prawo do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu. To jednak ryzykowne dla organizatora. W chwili rozpoczęcia imprezy wie on przecież o zagrożeniu, a więc jeśli takie zamieszki czy pożary wpłyną na nienależyte wykonanie umowy, to organizatorowi trudno będzie uchylić się od odpowiedzialności. Zapłaci turystom i odszkodowanie, i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop.

Osoby, które miały w wakacyjnych planach odwiedzić kontynentalną Grecję lub hiszpańską La Palmę, zapewne wolą zmienić destynację. Jeżeli wybierały się na urlop z biurem podróży, mogą nie odczuć finansowych konsekwencji odwołania wyjazdu.

Zwrot pieniędzy

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy