TSUE: linie lotnicze odpowiadają za nieodpowiednią pierwszą pomoc podczas lotu

Przewoźnik lotniczy ponosi niezależną od winy odpowiedzialność za wypadki podczas lotu. Obejmuje ona także nieodpowiednią pierwszą pomoc medyczną udzieloną na pokładzie samolotu - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE.

Publikacja: 06.07.2023 13:22

TSUE: linie lotnicze odpowiadają za nieodpowiednią pierwszą pomoc podczas lotu

Foto: Adobe Stock

W trakcie lotu obsługiwanego przez Austrian Airlines z wózka cateringowego spadł dzbanek z gorącą kawą i poparzył pasażera. Na pokładzie samolotu została udzielona pierwsza pomoc medyczna.

Pasażer wystąpił jednak do sądów austriackich z powództwem o odszkodowanie i stwierdzenie odpowiedzialności Austrian Airlines za wszystkie przyszłe szkody wynikające ze spotęgowania oparzeń wskutek udzielenia mu nieodpowiedniej pierwszej pomocy medycznej na pokładzie.

Czytaj więcej

TSUE: nagła śmierć pilota nie zwalnia z odszkodowania za odwołany lot

Spóźnione roszczenie

Austrian Airlines uznały, że powództwo powinno zostać oddalone, ponieważ zostało ono wniesione po upływie dwuletniego terminu przewidzianego w Konwencji montrealskiej dla powództw o odszkodowanie dotyczących wypadków na pokładzie. Pasażer podnosił, że konwencja montrealska nie ma zastosowania, ponieważ w zakres pojęcie „wypadku" w rozumieniu tej konwencji, nie wchodzi pierwsza pomoc medyczna udzielona na pokładzie. Twierdził, że w przypadku jego roszczenia, stosuje się trzyletni termin przewidziany w prawie austriackim. A zatem powództwo nie było spóźnione.

Austriacki sąd najwyższy, który ma wydać wyrok w sprawie tego sporu, zwrócił się o pomoc do Trybunału UE.  A TSUE orzekł, że udzielenie pasażerowi na pokładzie samolotu nieodpowiedniej pierwszej pomocy medycznej, która doprowadziła do spotęgowania uszkodzeń ciała spowodowanych przez „wypadek" w rozumieniu konwencji montrealskiej, należy uznać za objęte tym wypadkiem.

Jeden ciąg zdarzeń

Nie zawsze możliwe jest przypisanie wyrządzenia szkody odosobnionemu zdarzeniu, gdy szkoda ta jest wynikiem splotu współzależnych zdarzeń. Tak więc w przypadku wystąpienia szeregu ściśle ze sobą powiązanych zdarzeń, które następują po sobie w sposób nieprzerwany w przestrzeni i w czasie, należy uznać, że ów szereg zdarzeń stanowi jeden i ten sam „wypadek" w rozumieniu konwencji montrealskiej -  wyjaśnił Trybunał.

TSUE wziął pod uwagę ciągłość przestrzenną i czasową pomiędzy upadkiem dzbanka z kawą a udzieleniem poszkodowanemu pasażerowi pierwszej pomocy. - Nie sposób zakwestionować istnienia związku przyczynowego między tym upadkiem a spotęgowaniem spowodowanych nim uszkodzeń ciała ze względu na udzielenie nieodpowiedniej pierwszej pomocy medycznej - stwierdził.

Według TSUE, taka wykładnia jest też zgodna z celami realizowanymi przez konwencję montrealską, która przewiduje system nieograniczonej odpowiedzialności przewoźników lotniczych w celu zapewnienia ochrony pasażerów przy jednoczesnym zachowaniu sprawiedliwej równowagi zgodnie z interesami przewoźników lotniczych.

- Tego stwierdzenia nie może podważyć okoliczność, że przewoźnik lotniczy uchybił swoim obowiązkom w zakresie zachowania należytej dbałości i staranności. Dla uznania zdarzenia za „wypadek" wystarczy, by zdarzenie, które spowodowało uszkodzenie ciała pasażera, miało miejsce na pokładzie - wskazał unijny Trybunał.

sygnatura C-510/21

W trakcie lotu obsługiwanego przez Austrian Airlines z wózka cateringowego spadł dzbanek z gorącą kawą i poparzył pasażera. Na pokładzie samolotu została udzielona pierwsza pomoc medyczna.

Pasażer wystąpił jednak do sądów austriackich z powództwem o odszkodowanie i stwierdzenie odpowiedzialności Austrian Airlines za wszystkie przyszłe szkody wynikające ze spotęgowania oparzeń wskutek udzielenia mu nieodpowiedniej pierwszej pomocy medycznej na pokładzie.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Sądy i trybunały
Chaos po wyroku TK. Bez publikacji orzeczenia ustawy jednak niezagrożone
Sądy i trybunały
Bodnar chce dymisji członka nowej KRS. "Chaos w zarządzaniu sądem"
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży