Dodatkowe opłaty dla banków przy zaciąganiu kredytu hipotecznego miały charakter nadzwyczajnego „ubezpieczenia” ryzyka kredytowego. Tymczasem w praktyce niemal w każdym przypadku wpis hipoteki jest dokonywany zgodnie z wnioskiem. A więc zakładanego przez banki ryzyka praktycznie nie ma. Skoro zatem ryzyko uzasadniające dodatkowe koszty nie istnieje, nadzwyczajna opłata powinna być swoistą kaucją - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało projekt nowelizacji prawa bankowego.

Po dokonaniu wpisu zabezpieczenia do księgi wieczystej bank zwróci kredytobiorcy pieniądze lub zaliczy je na poczet jego zobowiązania kredytowego.

Jak podaje MS, nowe przepisy dotyczą nie tylko osób zaciągających kredyt po wejściu w życie ustawy.

Czytaj więcej

Opłaty pobierane w trakcie oczcekiwania na wpis hipoteki mają być oddane

Sam okres oczekiwania na wpis do księgi wieczystej ma być krótszy dzięki powierzeniu notariuszom takich wpisów jak wyodrębnienie nowej nieruchomości lokalowej i wpis hipoteki.

- To rozwiązanie pozwoli na szybsze załatwienie sprawy, a sądy odciąży od nadmiaru postępowań. Będzie dobrowolne. Każdy zainteresowany albo - jak dotychczas - za pośrednictwem notariusza złoży do sądu wniosek o wpis do księgi wieczystej, albo - korzystając z nowej możliwości – wystąpi do notariusza, aby ten dokonał wpisu. Wpis sporządzony przez notariusza będzie tożsamy w skutkach z wpisem dokonanym przez referendarza sądowego - wyjaśnia resort sprawiedliwości.

Ponadto nowe regulacje przyznają notariuszom prawo wydawania tzw. notarialnych nakazów zapłaty, co ma zmniejszyć obciążenie sądów.

- Zakończyły się już konsultacje społeczne, opiniowanie i uzgodnienia międzyresortowe tego projektu zmian w prawie o notariacie. W najbliższym czasie zostanie on przedstawiony Radzie Ministrów - informuje MS.

Czytaj więcej

Więcej uprawnień notariuszy usprawniłoby wpisy do ksiąg wieczystych