Mediacja i arbitraż - nowa broń w rękach konsumentów

Po nieskutecznej reklamacji możliwa będzie mediacja lub skorzystanie z arbitrażu.

Publikacja: 01.06.2016 07:52

Mediacja i arbitraż - nowa broń w rękach konsumentów

Foto: materiały prasowe

We worek rząd przyjął projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ma on wdrożyć unijne przepisy, tzw. dyrektywę ADR i rozporządzenie w sprawie sporów internetowych ODR.

– Ustawa ma zapewnić konsumentom możliwość składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących bezstronne, skuteczne oraz szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania – mówi Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z projektem ustawy konsumenci, po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, będą mogli korzystać z dwóch typów postępowań pozasądowych – arbitrażu i jeszcze mniej sformalizowanej mediacji. Postępowania będą prowadziły zarówno podmioty publiczne, tworzone przy branżowych organach administracji (jak Komisja Nadzoru Finansowego, prezes Urzędu Regulacji Energetyki czy prezes Lotnictwa Cywilnego), jak i podmioty prywatne, utworzone przez przedsiębiorców danej branży. Pozostałe sprawy obejmie Inspekcja Handlowa.

– Z alternatywnych form rozwiązywania sporów konsumenci mogą skorzystać już teraz, ale system jest dziurawy i niejasny – mówi Piotr Stańczak, dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce. – Nowa ustawa wprowadza bardziej kompleksowe regulacje, obejmie np. takie branże, jak transport pasażerski czy energetyka – dodaje dyrektor.

Nowe zasady mają umożliwić polubowne dochodzenie roszczeń na terenie całej Unii.

– Ustawa jest zbieżna z jednolitym systemem pozasądowego rozstrzygania sporów, który ma objąć wszelkie zaistniałe na rynku unijnym spory konsumentów z przedsiębiorcami, wynikające z zawartych umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług. Dotyczy to również umów zawartych za pośrednictwem internetu oraz umów transgranicznych – mówi Małgorzara Cieloch.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu

We worek rząd przyjął projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ma on wdrożyć unijne przepisy, tzw. dyrektywę ADR i rozporządzenie w sprawie sporów internetowych ODR.

– Ustawa ma zapewnić konsumentom możliwość składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących bezstronne, skuteczne oraz szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania – mówi Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN